Duurzame foodservices in klimaatneutraal EDGE West

Duurzame foodservices in klimaatneutraal EDGE West

Hoe zien duurzame foodservices er in de praktijk uit in het klimaatneutrale pand EDGE West Amsterdam? Dat vertellen  Kirsten Drenth (links) van Sodexo en Michiel Sluis van APG.

Het 48 jaar oude pand EDGE West is na een 3 jaar durende renovatie onlangs weer in gebruik genomen. Bij de herontwikkeling was duurzaamheid het uitgangspunt. Zowel de ontwikkelaar als de huurders hebben de ambitie om het BREEAM Outstanding-certificaat te behalen. APG koos daarom voor partners voor wie duurzaamheid ook een vanzelfsprekendheid is, zoals Sodexo. Sodexo verzorgt de koffiebar, restaurantservices, evenementenvoorziening, banqueting, de receptie en het servicepunt. Het servicepunt is nieuw. Hier kunnen mensen bijvoorbeeld een taxi regelen, een paraplu of fietspomp lenen of andere huishoudelijke zaken regelen.

Internationaler concept

Michiel vertelt dat de huurders van EDGE West drie duurzaamheidsdoelstellingen hebben geformuleerd. “Het verlagen van de CO2-uitstoot, het verhogen van de circulariteit en sociaal duurzaam ondernemen, waarvan inclusie, diversiteit en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deel uitmaken. We hebben Sodexo gevraagd ons te helpen om die doelstellingen te realiseren.” Uit onderzoek dat de ontwikkelaar van EDGE West liet doen naar de populatie van het gebouw, kwam naar voren dat het publiek in het gebouw een stuk internationaler is dan voorheen. Daardoor sloot het Nederlands georiënteerde restaurantconcept niet meer aan. Daarnaast wilden we een zo duurzaam mogelijk restaurantaanbod om te voldoen aan onze doelstellingen. Uitdagingen die Sodexo heeft omgezet in een concept dat heel goed past bij EDGE West.”

Onderweg naar 90% duurzaam aanbod

Kirsten gaat in op dat concept: “We hebben voor EDGE West een concept ontwikkeld met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot: Modern Recipe. Dit is een internationaal Sodexo-concept dat we in Nederland voor het eerst inzetten en doorontwikkelen bij EDGE West. Ons partnership met APG geeft ons hierin de ruimte. In onze keten zit de uitstoot met name in het gebruik van dierlijke eiwitten en het aantal transportkilometers dat producten afleggen. Samen met onze chef-koks en leveranciers zijn we aan de slag gegaan om een zo duurzaam mogelijk aanbod te creëren. Ongeveer 70% van ons aanbod bestaat uit duurzame gerechten: veelal gerechten op basis van plantaardige eiwitten gemaakt met een beperkte hoeveelheid ingrediënten en afkomstig van waar mogelijk lokale leveranciers. We streven ernaar dat het aanbod over vijf jaar 90% duurzaam is. Dat geldt wel al voor het banqueting-aanbod. Omdat 100% duurzaam nu nog niet haalbaar is, compenseren we de CO2-uitstoot met de aanleg van een bedrijfsbos. Bij elke 20 banquetinglunches planten we 1 boom.”

Duurzame foodservices in klimaatneutraal EDGE West

Andere vorm van dienstverlening & war on talent

Sodexo maakt niet alleen in het restaurantaanbod, maar ook op andere vlakken zo duurzaam mogelijke keuzes. Kirsten: “Zo hebben we geen uitingen op papier, maar gebruiken we digitale schermen voor onze communicatie. Wegwerpservies en -bestek is er alleen op aanvraag en tegen betaling. De opbrengst daarvan gaat naar het bedrijfsbos. Papieren bekers worden verwerkt tot kopieerpapier en hygiënepapier. We werken met Waste Watch, een methode om de hoeveelheid afval en het soort afval in kaart te brengen met als doel de reststromen zo veel mogelijk te beperken. We verwachten hiermee 50% voedselverspilling tegen te gaan. Tot slot is bij EDGE West gekozen voor een kassaloos concept, waarbij mensen met hun smartphone afrekenen in een mobiele omgeving. In plaats van kassamedewerkers zijn er gastvrouwen en gastheren. Omdat er door het internationale publiek vrij veel vraag is naar warme maaltijden, werken we met relatief veel koks.” Michiel is ervan overtuigd dat de dienstverlening in het pand bijdraagt aan het aantrekken van nieuwe medewerkers. “De services in het pand, waaronder het restauratieve aanbod, sluiten steeds beter aan bij de behoeftes van verschillende medewerkers.”

Koffie bestellen in gebarentaal

Op sociaal vlak is duurzaamheid eveneens een speerpunt. Daarom wordt de Sign Language Coffee Bar grotendeels bezet door dove of slechthorende mensen. Koffie bestel je in gebarentaal. Een nieuwe taal leren is een uitdaging, daarom staan er schermen bij de koffiebar met filmpjes waarop je kunt zien hoe je je favoriete koffie bestelt. Michiel: “Onze pandbewoners zijn ontzettend enthousiast over dit concept.”

Michiel vertelt dat de huurders de gebruikers vooral willen verleiden om duurzamere keuzes te maken. Kirsten: “Het uitgangspunt bij alles wat we serveren is dat het vooral lekker moet zijn. Want duurzame alternatieven zijn gewoon ook echt heel smakelijk!” Michiel: “Ook de meat-lovers worden zo enthousiast gemaakt om gerechten te kiezen op basis van plantaardige eiwitten.” 

Lees hier een eerder artikel over EDGE West, waarin APG en Sodexo toelichten hoe ze samen werken aan duurzaamheid en de optimale workplace experience.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven