Een gemeentelijke werkomgeving dat staat als een huis

Een gemeentelijke werkomgeving dat staat als een huis

Binnen de snel veranderende wereld hebben organisaties continu te maken met nieuwe facilitaire uitdagingen, veranderingen en kansen binnen het gemeentelijke landschap.

Veel gemeenten staan aan de vooravond van verandering wanneer het gaat om hun huisvesting, werkplekconcept of werkomgeving. Vaak ingegeven door ontwikkelingen als bestuurlijke herindelingen, ambtelijke fusies, samenvoeging van gemeenten, veranderende visie op huisvesting of het faciliteren van nieuwe hybride werkvormen in een bestaande werkomgeving.

Samenvoegingen gemeenten

Gemeenten komen steeds meer tot het inzicht dat er kracht zit in samenwerking. Door gemeenten of gemeentelijke locaties samen te voegen, kan de effectiviteit en efficiëntie van de dienstverlening verbeterd worden, kunnen bronnen gedeeld worden en kan er slimmer ingespeeld worden op complexe, multidisciplinaire problemen. Een interessante vraag is: welke impact heeft zo’n gemeentelijke fusering op de samenwerking én welk huisvestingsconcept, werkplekconcept of werkomgeving sluit het beste aan bij de ambitie of veranderbehoefte? En hoe zit het met de werkplekbezetting, hebben we wel voldoende ruimte om iedereen te huisvesten? Een vraag waar veel gemeenten mee worstelen.

De 5 B's

Net als bij elk huisvestingsvraagstuk moeten de 3 B’s (bricks, bytes & behaviour) met elkaar in balans zijn. Bij FMXXL voegen ze er daar nog 2 B’s aan toe (business en beleving). Een nieuwe manier van werken valt of staat met de samenhang tussen een slimme, flexibele werkomgeving (Bricks), de juiste digitale tools om te kunnen werken wanneer of waar je wilt (Bytes) en een open cultuur, gestoeld op vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid (Behaviour). Deze 3 B’s worden gevoed vanuit de gewenste dienstverlening, visie en organisatiedoelstellingen (Business) en leiden uiteindelijk tot de gewenste totaalbeleving bij medewerkers of burgers (Beleving).

Lees het hele artikel hier.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven