'Smart Building' van oplevering tot exploitatie

'Smart Building' van oplevering tot exploitatie

Vastgoed moet voldoen aan steeds hogere duurzaamheidsnormen. Niet alleen bij oplevering, maar ook tijdens de exploitatie. DWA en TPEX sluiten handen in een om hier een realiteit van te maken.

Voor de samenwerking slaan Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA de handen ineen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie van gebouwen, spitst DWA zich toe op de inhoudelijke kant, zoals de (technische) advisering over de gebouwtechniek.

Met de samenwerking geven deze partijen invulling aan de complete design-build-maintain-operate keten. Hierdoor worden de hoogste prestaties op het vlak van comfort, duurzaamheid en veiligheid nagestreefd, tegen zo laag mogelijke exploitatiekosten.

Duurzaamheid tijdens exploitatiefase

Vastgoed moet voldoen aan steeds hogere duurzaamheidsnormen. Niet alleen bij oplevering, maar ook tijdens de exploitatie. Gebouwen ontvangen, verzenden en verwerken continu gegevens, om verder inzicht en optimalisatie te geven. Het fysieke gebouw en de software gaan hand in hand en versterken elkaar. Dat leidt tot ‘High Performance gebouwen’: gebouwen met geavanceerde (regel)systemen en complexe software die de optimale performance van gebouwen nastreeft.

Robert Rosier, CEO van TPEX International legt uit: “De complexiteit van het regelsysteem is ongekend en er zijn meerdere disciplines nodig om het gebouw ook optimaal te laten draaien. Wij richten ons op een ‘skilled’ helpdesk en operationsproces, waarbij wij van start tot aan het einde de data monitoren en onderzoeken of het gebouw nog steeds draait zoals het ontworpen is. We zetten DWA in als vierde lijn waarbij zij zich richt op het oplossen van complexe duurzaamheidsvraagstukken, seizoensgebonden testen en commissioning.”

Performance management

Eloi Burdorf van DWA vertelt over hoe zijn organisatie proactief en direct voorstellen doet, om de operatie van gebouwen beter en efficiënter te laten lopen: “Doordat wij continu zijn betrokken bij de exploitatie van het vastgoed, zorgen we samen met de operationsafdeling van TPEX voor continuous commissioning en performance management. Dat is efficiënter dan eenmaal per jaar achteraf te constateren dat dingen beter hadden gekund.”

Label C verplicht

Door deze samenwerking kunnen beide samenwerkingspartners integrale garanties geven over de verduurzaming van vastgoed. Niet alleen voor het advies, maar ook in de uitvoering. Op 1 januari 2023 was Label C een verplichting voor het Nederlandse vastgoed, 30% van het Nederlandse vastgoed voldoet nog niet.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven