WorkPlace Day. The annual Smart WorkPlace event.

Workplace Day

 

Schrijf nu in en profiteer van de snelle beslisserskorting. 

 

Op 17 april organiseert Smart WorkPlace haar eerste WorkPlace Day in de RAI te Amsterdam. Het thema is REALTIME. De verbinding van technologie in de ene sector met die in een andere sector maakt de integratie van informatie mogelijk. Deze verbinding en synchroniciteit van sectorale ontwikkelingen versnellen de data-integratie en veranderen de werkomgeving. Nieuwe inzichten ontstaan en nieuwe oplossingen ontstaan. Processen worden geïntegreerd en besluiten worden betrouwbaarder.

 

Sprekers

Programma

 •   9.00 – 10.00 uur: Inloop (Plenaire Zaal E 102)
 • 10.00 – 10.05 uur: Opening en welkom
 • 10.05 – 10.35 uur: Kennisleider prof. ir. Hans de Jonge
 • 10.35 – 11.15 uur: Raphael Gielgen
 • 11.15 – 11.25 uur: Korte break
 • 11.25 – 11.50 uur: Tjeu Verheijen
 • 11.50 – 12.00 uur: Dr. ir. Rianne Appel Meulenbroek een aankondiging van haar onderzoek naar de invloed van de technologie op de mentale gezondheid van medewerkers in kantoren
 • 12.00 – 13.00 uur: Lunch
 • (naar Workshopzalen D 403 en D 407)
 • 13.00 – 13.45 uur: Workshops ronde 1. Agnes Uhereczky (zaal D 403) en Elizabeth Nelson (zaal D 407).
 • 13,45 – 14.00 uur: Korte break
 • 14.00 – 14.45 uur: Workshops ronde 2. Agnes Uhereczky (zaal D 403) en Yvette Watson (zaal D 407).
 • 14.45 – 15.00 uur: Korte break
 • (terug naar Plenaire Zaal E 102)
 • 15.00 – 15.45 uur: Presentatie 'Game changing' door Hellen van der Plas en Tom De Fruytier (Plenaire Zaal E 102)
 • 15.45 – 16.00 uur: Aflsuiting

Doelgroepen

Leidinggevenden, directies en bestuurders die werkzaam zijn in de sectoren Human Resource Management, IT, Bouw & Onderhoud, Facility Management, Vastgoed en Mobiliteit.

In het bijzonder is WorkPlace Day bedoeld voor professionals die in hun sector slimme, gezonde en circulaire werkomgevingen willen maken. Dit kan een ondernemer, beslisser of directeur zijn, maar ook een integrator, informatiemanager, expert of disruptor. Deze rollen kunnen in alle sectoren voorkomen.

#REALTIME

Interoperabiliteit maakt directe bijsturing mogelijk. De directe real-time klantgerichtheid en feedback zullen verbeteren. De analyse van de actie en reactie, Predictive Analytics, maakt het circulair ontwerpen en REALTIME bijstellen van processen, projecten en producten mogelijk. De werkomgeving beleven wordt daarmee meer dan Design, Built, Maintain en Operate. De werkomgeving krijgt oprecht betekenis nu deze ook wordt waargenomen door de zintuigen van de eindgebruiker – ook wel de nieuwe medewerker. Werving en ‘Onboarding’ wordt een belevenis. Een Experience: online en offline. De aantrekkelijkheid van de dagelijkse praktijk van een functie en rol, mobiel, vast of flexibel, kan REALTIME worden gedeeld. De verbinding van het werkproces met je Smart Home, Smart Building en Smart City maakt je besluit, wel/niet hier werken, vervolgens completer.

REALTIME vereist dat alle aspecten van rol, functie en werkomgeving in een enkel moment bij elkaar kunnen komen. In een split-second is analyse van een situatie mogelijk. IT-professionals zullen zeggen dat ‘REALTIME’ niet bestaat. Dat klopt, want tussen actie en reactie zit altijd een fractie van een moment. Voor de gebruikers en eindgebruikers van de werkomgeving maakt dat niet uit. Een slimme, gezonde en circulaire werkomgeving maakt een werkgever immers aantrekkelijker. Betekenisvol werken is inspirerend en verhoogt de betrokkenheid.

Sub-themes

1. De waarde van gezonde Human Resources

Er wordt veel gemeten. Maar wat maakt en houdt medewerkers gezond? En wat is dat waard? Zijn de andere branches zich bewust van hun invloed op die waarde? Als een klimaatinstallatie uitvalt in de zomer is de invloed op productiviteit duidelijk. Idem voor de airco in de leaseauto, de koeling van een laptop en het raam dat door slijtage niet open gaat. Hoe monitoren HR-professionals de productiviteit van medewerkers in een werkomgeving? Snelle reactie op klachten en wensen van gebruikers verhoogt de waarde van Human Resources.

2. Virtueel en circulair ontwerpen, bouwen, inrichten en gebruiken

Architecten, bouwers en installateurs innoveren snel. De invloed van Parijs is wel degelijk merkbaar. Het ene na het andere duurzame initiatief ontstaat. Fossiele brandstoffen zijn schadelijk. Hergebruik is het uitgangspunt. Maar wat is de waarde van deze innovaties voor medewerkers in een werkomgeving? Wat kunnen zij doen om de ontworpen werkomgeving duurzaam te gebruiken? Kan virtueel ontwerpen en bouwen materiaalgebruik en dus afval voorkomen? En wat als we een werkomgeving helemaal virtueel kunnen gaan gebruiken? Is werken in de virtuele wereld slim, gezond en circulair?

3. De mobiele werkomgeving

Als we willen kunnen we altijd en overal werken. Voorheen brachten we onszelf naar een locatie, maar steeds meer brengen we onze informatie naar die locatie. De Digital Twin gaat langzaam maar zeker de fysieke plek overnemen. De mobiele werkomgeving zit in onze smartphone en de cloud. Wat is de impact hiervan op de fysieke werkomgeving? Krijgen we van de werkgever een thuiswerkplek en een aantal mogelijke werkhubs in de stad? En een autonome rijdende unit met iRoom voor overleg tijdens onze verplaatsing? De ontwikkeling van Space naar Place zorgt voor ingrijpende veranderingen in de sectoren vastgoed en mobiliteit. Hoe veranderen deze mee? Hoe beïnvloeden zij real-time wat de route van uw medewerkers wordt?

4. Software en robots

De Innovatie Challenge van de Nationale Politie roept om voorstellen waarin de Robocop verwerkt wordt. De mogelijk aanvullende rol van robots in teams en projecten groeit gestaag. Interactie van mens en machine leidt tot machine learning en artificial intelligence. Wij maken robots intelligent en zij vergemakkelijken ons werk. Een win/win? Zijn er ook downsides? Wat doet Alexa? Wie is Nao? Waarom geloven we wat Sophia zegt? De tijd tussen actie en reactie en de kwaliteit van de respons bepalen het nut van robots in de werkomgeving.

5. Predictive Analytics

De heilige graal van BigData en informatiemanagement is de voorspellende waarde die men uit het verzamelen van data kan halen. We kunnen overal sensoren opplakken, maar we zullen toch eerst een goede en betrouwbare hoeveelheid datasets moeten hebben willen we met zekerheid garanties kunnen afgeven over storingen en uitval van apparaten, gedrag van mensen en de combinatie van deze twee. Het gebruik van de werkomgeving verandert elke dag. Behoeften veranderen, taken veranderen mensen veranderen. Maar er zijn natuurlijk wel basisprincipes, statistische waarden en gewoonten. Wat kunnen we wel en wat kunnen we (nog) niet voorspellen?

Volg online de reis naar 17 april!

Bezoek de WorkPlace Day LinkedIn Group. Discussie over de subthema’s is in deze groep al mogelijk. De sprekers op 17 april ontlenen hier inspiratie aan: stel de vragen, deel informatie, bediscussieer kansen en verbind als professionals!

Schrijf nu in en profiteer van de snelle beslisserskorting!

 

2 oktober is het Smart WorkPlace kennisplatform gestart. Op de website www.SmartWP.nl, in de SWP Gids 2017, ons eerste magazine en door onze deelname aan diverse werkgroepen hebben onze relaties kunnen zien, lezen en horen hoe door SWP inhoud aan haar missie geeft. Naast de media-activiteiten van het platform zijn ook een aantal ontmoetingen, reizen en events geprogrammeerd.

 Workplace Day

 

 

Delen: Twitter LinkedIn Facebook
Terug naar boven