De valkuil van OVG

De valkuil van OVG

Een ronkend nieuwsbericht drong eind januari de vastgoed- en bouwwereld binnen. En ook de huisvestingsbranche trok haar wenkbrauwen op. Ontwikkelaar OVG gooit het roer om.

Van een klassieke ontwikkelaar vormt OVG zich om tot een technologiebedrijf. Het Financieel Dagblad kopte dan ook ‘Ontwikkelaar OVG wordt technologiebedrijf’. Allitererend met getallen werd in hetzelfde FD-artikel ambitieus verkondigd dat OVG onder het merk ‘Edge’ in 5 jaar tijd 50 Edge-gebouwen wil realiseren. Wereldwijd zelfs.

Transformatie

CEO Coen van Oostrom gaf in het nieuwsbericht zijn duidelijke visie. “We leven in een dynamisch tijdperk van innovatie en transformatie. Toch is de industrie waar het allemaal zou moeten gebeuren, de vastgoedindustrie, veelal in het verleden blijven hangen. Gebouwen zijn de grootste vervuilers ter wereld. Ze leveren circa 40 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.”

OVG wil haar gebouwen zelf gaan exploiteren en daartoe heeft het dochterbedrijf Edge Technologies opgericht. Want technologie is het sleutelwoord. Meer en meer wordt technologie in gebouwen geplaatst. En dat allemaal voor het nut en de welzijn van de kantoorgebruiker. Zo kan een kantoorgebruiker een bandje dragen dat energieniveaus meet. Sensoren geven aan of ruimtes beschikbaar zijn of niet, waardoor medewerkers gericht hun juiste werkplek zoeken en/of reserveren. Het binnenklimaat wordt gereguleerd en via ramen en zonnepanelen wordt energie opgewekt en gedistribueerd. Het is ook het verhaal van Big Data en algoritmes. En de ervaringen van The Edge in Amsterdam worden in de toekomstplannen meegenomen.

Duimpjes

De social media gingen los. Het ‘wow’ klonk alom. Dat gaf me een ongemakkelijk gevoel. Ook de vele omhoog gestoken duimpjes op LinkedIn droegen bij aan dat gevoel; een kritische noot viel niet echt te beluisteren.

Technisch zal OVG de komende jaren alles tip-top in orde hebben. ICT-deskundigen krijgen ongetwijfeld de baan van hun leven en data zullen mainstream zijn; om het gebouw duurzamer, efficiënter en slimmer te maken.

Efficiënt presterende medewerkers is natuurlijk een groot goed. Maar hoe zit het met het werkgeluk van de medewerkers? Welke cultuur heerst er in de organisatie die zich gaat huisvesten in een ‘Edge’? En hoe wordt in de technologische omgeving rekenschap gegeven van de gezondheid van de medewerker? Want als een rechtgeaarde huisvester zal OVG zich toch echt over deze vraagstukken moeten buigen.

Benadering

Van Oostrom spreekt uit dat deze onderwerpen hem bezighouden. Het nieuwe technologiebedrijf zal zich toeleggen op het meten, volgen en optimaliseren van de ervaringen van gebruikers en de milieuprestaties van gebouwen. Gelukkig. Maar waar het wringt is de benadering vanuit de technologie en niet vanuit de mens. Zo lijkt het. OVG zal mensen in dienst hebben of nemen die veel verstand hebben van algoritmes en die data kunnen analyseren.

Maar veel meer dan deze voorwaardelijke accenten zal toch echt kennis en inzicht moeten komen over mensen en hun talenten, vaardigheden en creatieve vermogens. De techniek staat in dienst van de mens. Niet andersom. Misschien kan een integraal beleid voor HR, ICT, bouw, FM en mobiliteit hierin een heilzame factor zijn. Ook wel Workplace Management genoemd. Want hoe slim ook bedacht, de valkuilen voor het mislukken van het nieuwe technologiebedrijf liggen op de loer.

Als eerste van een nieuwe generatie slimme gebouwen wordt het Amsterdamse kantoor EDGE Olympic gepresenteerd. Vol met technologische innovaties. Maar ook een gebouw geschikt voor agile werken en scrums? Smart WorkPlace gaat het proces zeker volgen.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven