Cultuur als startpunt van geluk in werkomgeving

Cultuur als startpunt van geluk in werkomgeving

Waarom moet cultuur het startpunt zijn van geluk in de werkomgeving en hoe pak je dat aan? Dat behandelt Eelco Voogd van Smart WorkPlace partner WPA Analytics tijdens een workshop op WorkPlace Day 2020.

Volgens Voogd zijn zaken als cultuur, veiligheid en zingeving basisvoorwaarden voor gezonde en gelukkige medewerkers. “Dat moet een organisatie als eerste op orde hebben. Medewerkers moeten met zin naar hun werk komen, zich veilig voelen, transparant kunnen werken aan de doelen en een gezonde balans hebben zowel tijdens als na de werkdag. Als dat niet zo is, hebben medewerkers geen oog voor fysieke inrichtingselementen zoals meubilair, verlichting en akoestiek. Ook omdat ze psychisch steeds meer onder druk staan, wat zich weer vertaalt in hoge burn-out cijfers en lage employee engagement.”

In zijn interactieve workshop ‘Healthy culture as foundation for happiness’ wil Voogd graag in kaart brengen wat de effecten zijn van cultuur en zinvol naar je werk gaan op de prestatiebalans van een medewerker en op de werkomgeving, afgezet tegen andere elementen zoals akoestiek, gezonde lucht, gezond eten en meer bewegen. “Er is namelijk veel onderzoek naar de deelgebieden, maar nog amper naar de correlatie tussen de verschillende elementen. Als WPA Analytics willen we de komende periode kijken of we met machine learning en artificial intelligence deze correlatie in beeld kunnen brengen.”

Voogd plaatst kritische kanttekeningen bij dashboards met productiviteitsmeters: “Die tonen namelijk alleen aan dat randvoorwaarden zoals beschikbaarheid van werkplekken en luchtkwaliteit op orde zijn, zodat medewerkers productief zouden kunnen zijn. Er zijn echter allerlei andere factoren die daarop ook invloed hebben, zoals een misgelopen promotie of een humeurige leidinggevende. Ik ben ervan overtuigd dat als we als huisvestingsadviseur aandacht besteden aan hoe we cultuur beter kunnen ondersteunen in een organisatie, dit ook productiviteitswinst gaat opleveren.”

In zijn workshop wil Voogd een casus behandelen van een fictieve klant, die nieuwe huisvesting wil. “Daarbij wil ik eerst kijken naar de aanleiding om de huisvesting te veranderen. Vervolgens wil ik gaan bepalen in welke mate elementen als leiderschap, duurzaamheid, werkplek, gezondheid (voedsel en bewegen) en cultuur belangrijk zijn voor de effectiviteit en het succes van de organisatie. En die wegingsfactoren kunnen per organisatie erg uiteenlopen. Een Corporate hoofdkantoor vraagt om een andere mix van factoren als bijvoorbeeld een ministerie of een deftig advocatenkantoor. In de workshop zou ik graag behandelen hoe zo’n mix er dan uit ziet.”

Het ideaalbeeld van Voogd is om al die factoren onder te brengen in een Werk Informatie Model. “Zo’n model zou dan als ‘orakel’ kunnen functioneren om effectiviteit en succes van een organisatie te voorspellen.”

Inschrijven voor WorkPlace Day 2020 kan via deze link.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook
Eelco  Voogd

Eelco Voogd

Chief Happy Customers, WPA Analytics

»

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven