Verbinding nieuwe technologieën en duurzaamheid

Verbinding nieuwe technologieën en duurzaamheid

De verbinding tussen nieuwe technologieën en duurzaamheid wordt de belangrijkste doorbraak in FM. Dat stelt Smart WorkPlace expert Yvette Watson van PHI Factory in een interview met Facto.

Volgens Watson leveren innovaties heel veel op voor de verduurzaming van onze werkomgeving. “Digitale middelen helpen ons effectiever te werken en minder te reizen. Smart Buildings geven ons inzicht in verbruik en bieden lerend vermogen. Met voorspellende analyses kunnen we processen optimaliseren, gebouwen verduurzamen en onze diensten sturen op basis van gebruik, om zo verspilling te voorkomen. En zo kan ik nog lang doorgaan over Internet of Things, Artificial Intelligence en hoe belangrijk dat inzicht gaan krijgen is in de herkomst, eigenschappen en traceerbaarheid van materialen voor een circulair systeem.”

Watson is van mening dat je een echte systeemverandering naar een circulaire en inclusieve bedrijfsvoering niet alleen kunt bereiken. “Voor een zero waste office heb je zowel je de afvalpartij nodig, als de schoonmaak, de cateraar en je inkoopafdeling. Ketensamenwerking om deze complexe vraagstukken aan te pakken wordt noodzakelijk. Ik zie een grote kans voor FM om hier een leidende rol in te nemen. FM kan zowel ketensamenwerking realiseren met andere facilitaire partijen als in hun eigen supply chain.”

In het interview is Watson duidelijk over wat in haar werk het belangrijkste aandachtspunt tijdens de crisis is: “Het is een blunder als we niet groener uit deze crisis komen, zie ook het Manifest van 170 wetenschappers in Trouw. De afgelopen 16 weken heeft ons pijnlijk duidelijk gemaakt hoe afhankelijk we zijn van ons consumeren. We zijn lokaal gaan waarderen.
Oók is heel zichtbaar geworden dat, als we onze economische activiteiten staken, de wereldwijde CO2-uitstoot met 14,5% afneemt en het ecosysteem zich bewonderenswaardig begin te herstellen. Ik hoop dat organisaties zich beseffen dat dit het moment is om hun bedrijfsvoering stevig te verduurzamen en het zakelijke vliegverkeer drastisch terug te brengen.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven