Blue Module nieuwe partner Smart WorkPlace

Blue Module nieuwe partner Smart WorkPlace

De grote duurzaamheidstrend is dat naast traditionele factoren als energiegebruik en materiaalgebruik ook gezondheid en welzijn een belangrijke rol spelen. Dat stelt Paul Wessels van Blue Module, de nieuwe partner van Smart WorkPlace.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet Blue Module voor de werkomgeving van de toekomst?

“Er zijn volop kansen voor een werkomgeving die zich onderscheidt door gezondheid, welzijn en duurzaamheid. De grote trend bij duurzaamheid is dat naast traditionele factoren als energiegebruik en materiaalgebruik nu ook gezondheid en welzijn een belangrijke rol spelen. Er wordt al tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van een gezonde omgeving op ons welzijn en dat kwam de afgelopen jaren in een stroomversnelling terecht. Corona heeft daar een extra boost aan gegeven. De gezondheid van een werkplek heeft om verschillende redenen impact op de waarde van vastgoed. De belangrijkste factor is misschien wel dat gebruikers van kantoren of woningen zich meer dan ooit bewust zijn van de invloed van hun omgeving op hun gezondheid. Gebruikers zijn ook veel meer empowered om daar een opvatting over te hebben; met een apparaatje aan hun iPhone kunnen ze zelf de luchtkwaliteit meten. Je kunt erop wachten dat kantoorgebruikers online gaan delen dat ze knallende koppijn krijgen omdat het CO2-gehalte in een kantoor onaanvaardbaar hoog is. De vraag naar gezond vastgoed wordt verder aangejaagd doordat het kantoor steeds meer wordt gezien als een ontmoetingsplek en je wilt elkaar niet ontmoeten. in een bedompte, slecht verlichte en lawaaierige omgeving.

Dat betekent dat vastgoedeigenaren steeds meer aan zowel gebruikers als investeerders moeten bewijzen dat de duurzaamheid en gezondheid op orde zijn. Bij gezondheid maar bij duurzaamheid is dat een continu proces. Je moet steeds opnieuw bewijzen dat de ventilatie goed werkt en bijvoorbeeld het CO2-gehalte en het licht goed zijn geregeld. Ook bijvoorbeeld de energieprestaties van een gebouw zijn geen momentopname. Dus informatie verzamelen, die onafhankelijk laten verifiëren en die rapporteren of laten certificeren.”

Welke rol kan Blue Module daarbij spelen?

“Wij helpen vastgoedeigenaren echt impact te realiseren op een betere wereld met gezond en duurzaam vastgoed. Gezondheid en duurzaamheid geldt voor alle vastgoedcategorieën, van kantoren en woningen tot distributiecentra. Met Blue Module creëer je je eigen gespecialiseerde database: Één plek voor je projectmanagement, capaciteitsplanning en urenregistratie in een gecentraliseerde database met al jouw gegevens betreffende de gezondheid en duurzaamheid van jouw gebouwen. Duurzame en gezonde gebouwen huisvesten gelukkige gebruikers die meer energie hebben, gezonder zijn en meer presteren. Eigenaren die daar werk van maken kunnen zich onderscheiden in de markt: Ze krijgen inzicht in de prestaties van hun gebouwen en kunnen die via een dashboard communiceren naar hun huurders/gebruikers. Daarmee bouwen ze aan een duurzaam en gezond merk voor hun klanten, kunnen huurders behouden en aantrekken en uiteindelijk hogere inkomsten en betere rendementen realiseren. We hebben daarbij niet zelf bedacht welke informatie je over een gebouw, portefeuille of gebied moet verzamelen maar gebruiken de meest toonaangevende 'best practices' op dat gebied zoals BREEAM, WELL, Fitwel en anderen.”

Waarom is het belangrijk voor Blue Module om in een platform als Smart WorkPlace te participeren?  

“Om echt impact te realiseren als het gaat om een duurzame en gezonde toekomst voor onze gebouwde omgeving is er meer samenwerking nodig tussen de verschillende stakeholders die het vastgoed kent, van overheid, beleggers, serviceproviders, adviseurs tot eindgebruikers. Die samenwerking is geen vanzelfsprekende zaak in een traditionele aanbodgestuurde markt als het vastgoed, waar de kloof tussen de verschillende actoren nog vaak behoorlijk groot is. Ik zie een belangrijke rol voor een platform als SmartWP dat deze actoren wel bij elkaar brengt. Op deze manier kunnen partijen elkaar ontmoeten en samenwerkingen tot stand komen die anders niet zouden plaatsvinden. Wij kijken ernaar uit hier vanuit Blue Module een bijdrage aan te leveren.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven