Het doorontwikkelen van strategische samenwerkingen binnen ABN AMRO

Het doorontwikkelen van strategische samenwerkingen binnen ABN AMRO

ABN AMRO Facility Management heeft in 2021 een transformatie ondergaan. Van een  uitvoeringsorganisatie is de beweging gemaakt naar een strategische regie-organisatie, genaamd Workplace Management.

Workplace Management is verantwoordelijk voor de werkomgeving van 21.250 medewerkers, verspreid over 67 locaties. Het herziene model is ingegaan per 1 september 2021, tevens de start van de samenwerking met drie nieuwe strategisch contractpartners. VFM en Twynstra Gudde (vanaf nu VFMTG) hebben ABN AMRO mogen begeleiden bij de visievorming.

Tussentijdse toets

Na een eerste jaar van implementeren en samenwerken is het waardevol om terug te blikken. In hoeverre zijn de ambities, doelen en uitgangspunten gerealiseerd en welke verbeterpunten zijn er? En belangrijker, hoe kan men samen doorgroeien naar volwassen partnerschap met meerwaarde voor de eindgebruiker? ABN AMRO heeft VFMTG gevraagd haar te begeleiden bij een tussentijdse toets. Een toets met als hoofdvraag te reflecteren op de toepassing van het organisatie- en sourcingmodel. Hierbij is ruimte voor reflectie op de geformuleerde ambities en huidige (samen)werking. Inzichten en conclusies van de toetsen zijn gebruikt om te komen tot een groeiplan voor de komende 12 tot 18 maanden.

Erika Bonis (Directeur Workplace Management) “Ik ben er van overtuigd dat de groei in een samenwerkingsverband versneld kan worden door deze te laten toetsen door onafhankelijke professionals”.

Van inzicht naar plan

Uiteindelijk is het doel om stappen te zetten die ABN AMRO en haar partners verder brengen in de samenwerking en volwassenheid van hun relatie. VFMTG heeft de inzichten uit de onderzoeken gepresenteerd aan de Workplace Management en haar contractpartners. Met elkaar is tijdens een 2 – daagse toegewerkt naar een Ontwikkelplan. In dit ontwikkelplan zijn een drietal speerpunten geformuleerd. Speerpunten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de samenwerking, relevant voor alle deelnemende partijen. De speerpunten zijn uitgewerkt in acties en uitgezet in een planning. Vanzelfsprekend is voor het succesvol uitvoeren van de acties (en planning) medewerking nodig van alle partners. VFMTG was verantwoordelijk voor de inhoudelijke expertise, het projectmanagement en het faciliteren van interactie. Projectverantwoordelijk waren Froukje Terpstra (TwynstraGudde) en Bart Mak (VFM Facility Experts), samen met Martine de Kok (VFM Facility Experts) en Jesse Manenschijn-Ghuijs (TwynstraGudde) hebben zij als team het onderzoek vormgegeven en uitgevoerd.

Waarom VFM en TwynstraGudde

Binnen het gestelde vraagstuk twee jaar geleden was behoefte aan zowel sourcing- als organisatieadvies. Met specifieke kennis en ervaring binnen de facilitaire branche. Om die reden hebben VFM Facility Experts en TwynstraGuddehun krachten gebundeld om ABN AMRO te ondersteunen bij deze ambitieuze verandering. Ook bij het evalueren en doorontwikkelen van deze samenwerking hebben VFM Facility Experts en TwynstraGuddeintensief samengewerkt.  

Benieuwd naar de tussentijdse toetsen en het volledige verslag? Lees hier verder.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven