Een GebruiksAgenda?

Een GebruiksAgenda?

De Expertgroep Technologie van de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) heeft onlangs een voorstel voor een GebruiksAgenda ingediend bij de Taskforce van de Bouwagenda

Facility Management Nederland is lid van de Bouwcoalitie en vertegenwoordigt in dit ‘Parlement’ de eindgebruikers van de werkomgeving. Hoewel de Bouwagenda wel spreekt van een Leefomgeving en Woonomgeving, wordt de Werkomgeving niet benoemd. Echter, de impact van de Bouwagenda op de werkprocessen van eindgebruikers is groot. De Bouwagenda stelt daarom wel de eindgebruikers en hun vertegenwoordiger en de eigenaar van de gebouwde omgeving centraal.

De Expertgroep heeft de Taskforce voorgesteld een GebruiksAgenda voor de werkomgeving aan de Bouwagenda te koppelen. Met een focus op het thema Digitalisering & Informatisering, omdat de voorgenomen ontwikkeling van de Nationale Bouw Informatie Infrastructuur een cruciale verbinding kan vormen tussen Bouw en Gebruik van de werkomgeving. Zowel ‘aan de voorkant’ als tijdens de exploitatie van de gebouwde omgeving. Als tijdens de ontwikkeling en bouw over de consequenties van digitalisering en informatisering voor (vertegenwoordigers van) eindgebruikers wordt nagedacht komen de financiering en Netto Contante Waarde van Gebruik in een veel aantrekkelijker perspectief te staan.  Bovendien, het actueel houden van het ‘electronisch gebouwdossier’ tijdens Gebruik kan alleen wanneer bouw en gebruik dezelfde informatie infrastructuur gebruiken.

De voorgestelde thema’s van de GebruiksAgenda zijn afgeleid van het FMN Marktonderzoek 2017 en de Bouwagenda en hebben een technologisch karakter. Het zijn:

  1. ‘Gezonde werkomgeving door technologie’
  2. ‘Medewerkers mobiliteit’
  3. ‘VR/AR/MR’
  4. ‘Design Thinking en Servitization’
  5. ‘HR: Anytime/Anywhere’.
Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven