Klanten softwareleveranciers worden steeds kritischer

Klanten softwareleveranciers worden steeds kritischer

De gebruikers van software voor informatiemanagement in vastgoed en facility management worden steeds kritischer. Tot nog toe weten de softwareleveranciers hun klanten met service tevreden te houden.

Softwareleveranciers moeten rekening houden met een groeiende groep van gebruikers die scherper letten op de prijs/kwaliteitverhouding. Die conclusie kan worden getrokken uit de respons van 149 gebruikers op een onderzoek van Bouwstenen voor Sociaal naar de ervaringen en beoordeling van bestaande softwaresystemen. Veel van de respondenten geven aan behoefte te hebben aan modernisering, maar stuiten op leveranciers die niet of nauwelijks bereid zijn tot echte systeeminnovatie. Ook dit jaar is bijvoorbeeld weer gebleken dat er een te grote variatie is aan beschikbare software. Leveranciers spreken geen standaarden af die het voor gebruikers makkelijker maken systemen te koppelen.

Zorgen over de effecten hiervan hoeven de systeemhuizen zich nog niet direct te maken. Slechts 1% van de organisaties zegt dat men in de toekomst van software wil veranderen. Toch zegt 9% op zoek te zijn naar een nieuw systeem en nog eens 11% antwoordt ‘misschien’. De reden waarom zijn de gebruikelijke: vermindering complexiteit, rationalisatie aantal systemen, minder complex, goedkoper, gebruiksvriendelijker en nieuwe ontwikkeling. Een simpele userinterface blijft dus een belangrijke reden om van systeem te veranderen.

Er broeit iets

Van de 149 beoordelingen van de prijs scoren 39 systemen een zes of lager. Ook dit betekent dat er een zeer grote kans is dat het systeem ter discussie staat. 62 Beoordelingen scoren op prijs een acht of hoger. Gebruiksgemak, service, flexibiliteit en eenvoudige koppeling met andere systemen worden daarbij vaker genoemd dan andere positieve punten.

Al langere tijd zet de softwarebranche in op een goede service als tegenhanger voor eventuele ontevredenheid over prijs of de userinterface. Ook dit jaar blijkt dat te werken. Slechts 10 beoordelingen scoren lager dan zes voor service. Echter, 27 beoordelingen scoren zes of lager op flexibiliteit en opvallend veel daarvan geven redenen waarom.

Er lijkt dus iets te broeien, vooral onder de gebruikers die langer dan vijf jaar een systeem gebruiken. 105 Beoordelingen zijn of sterk kritisch of juist sterk positief. De mening is in die gevallen gevormd op basis van een gedegen doorgronding van het systeem. 1 op de 4 van deze 105 beoordelingen zegt rond te kijken naar een alternatief. De periode van levering van een goede ad hoc service als tegenhanger van mogelijke ontevredenheid lijkt daarmee voorbij.

Markt in beweging

Na jaren waarin gebruikers door beperkte financiële middelen gedwongen werden met het bestaande systeem verder te werken, lijkt er kortom weer beweging in de softwaremarkt te komen. Opvallend is dat met name MJOP-systemen langer dan vijf jaar in gebruik zijn en beter beoordeeld worden. Bredere vastgoedmanagementsystemen zijn nadrukkelijk aanwezig in de groep ‘korter dan twee jaar in gebruik’ en worden kritischer beoordeeld.

Uitwisseling  

Vastgoed- en facilitymanagement en de bruikbaarheid van informatiesystemen is onderwerp van gesprek tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal op 30 november 2017 in Veenendaal. Bouwstenen brengt die dag ook een publicatie uit over dit onderwerp. Doel hiervan is de systemen beter te laten aansluiten bij de behoefte in de praktijk. 

Foto: Flickr.com  

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven