Pilot werkplek wijst uit: comfort omhoog, energieverbruik omlaag

Pilot werkplek wijst uit: comfort omhoog, energieverbruik omlaag

Als werknemers op hun eigen werkplek het klimaat mogen regelen, gaat het comfort met 100% omhoog en het energieverbruik met 10% omlaag. Dat blijkt uit een pilot van Strukton Worksphere en Ahrend.

Voor deze pilot zijn twee onafhankelijke innovaties, Strukton PULSE en de Ahrend Comfortwerkplek, aan elkaar gekoppeld. De comfortbeleving en energieverbruik van de comfortwerkplek is gemeten en zichtbaar gemaakt in PULSE.

Minder energieverbruik

De pilot, die ruim een half jaar duurde, heeft plaatsgevonden in een duurzaam pand dat ‘BREEAM-NL In-Use’ gecertificeerd is. In dit pand zijn de werkplek- en ruimtecondities digitaal 24/7 gemeten en vastgelegd in het digitale platform Strukton PULSE. Het resultaat van de pilot is een besparing van ruim 10% op het energieverbruik. Voor vastgoedeigenaren is er op langere termijn het voordeel van een eenvoudiger installatieconcept bij revitalisering. Daarnaast kan er bespaard worden op het (vervangings-) onderhoud van de installaties in het gebouw.

Verbeterd comfort

De pilot toont aan dat men het comfort van de werkplek hoger beoordeeld wanneer het klimaat individueel ingesteld kan worden. Onderstaande tabel laat zien dat bij een gelijkblijvende binnentemperatuur de gebruikerstevredenheid (comfort) tot wel 100% kan oplopen als de Comfortwerkplek ingezet wordt. Ook bij een verlaging van de binnentemperatuur ten behoeve van energiebesparing wordt het binnenklimaat nog steeds door 94% van de gebruikers als acceptabel beoordeeld, hoger dan wanneer er geen Comfortwerkplekken worden ingezet.

  Referentie zonder Comfortwerkplek Comfortwerkplek met gelijkblijvende binnentemperatuur Comfortwerkplek met 3 graden lagere binnentemperatuur
Acceptabel 86% 100% 94%
Niet acceptabel 14% 0 6%


Voor medewerkers en gebouweigenaren

Medewerkers waarderen de mogelijkheid om de werkplek volledig in te stellen op basis van persoonlijke voorkeuren. Dat heeft een gunstig effect op de productiviteit en op het terugdringen van ziekteverzuim. Gebouweigenaren kunnen energie en kosten besparen door het klimaat in gebouwen op werkplekniveau instelbaar te maken door persoonsgericht te verwarmen en te koelen.

Praktijkopstelling

Er is gekozen voor een praktijkopstelling, nadat de Ahrend Comfortwerkplekken eerder in een lab-opstelling bij TNO al positieve resultaten lieten zien. Om het energieverbruik van de Comfortwerkplek te meten is de pilotruimte op een vaste basistemperatuur gezet. Stapsgewijs is de ruimtetemperatuur verhoogd (in de zomer) en verlaagd (in de winter) om te bepalen hoeveel energiebesparing er bereikt kan worden zonder een afname van het persoonlijke comfort op de werkplek.

Analysesoftware

Om te komen tot een behaaglijk comfort, hebben de gebruikers de werkplek aanvullend verwarmd of gekoeld bij een gelijkblijvende ruimtetemperatuur. Het energieverbruik dat hiervoor nodig is, is door het software platform PULSE gemeten en vastgelegd. Het totale energieverbruik (voor het gehele pand) is met analysesoftware vergeleken met het energieverbruik zonder de Comfortwerkplek. Bovendien is met dagelijkse enquêtes de comfortbeleving bij de gebruikers gemeten. Zo hebben we bepaald wat de comfortbeleving van deze innovatieve werkplekken is bij verschillende omstandigheden. Vervolgens zijn de enquêteresultaten met en zonder Comfortwerkplek weer met elkaar vergeleken.

Bron: Strukton Worksphere
Foto's: Ahrend

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven