Verkeer en vervoer zorgen voor meeste milieuschade

Verkeer en vervoer zorgen voor meeste milieuschade

Het verkeer in Nederland zorgt voor de meeste schade aan het milieu, zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs berekend. Het gaat € 12 miljard, circa 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De onderzoekers melden dit in de studie 'Monetaire milieuschade in Nederland', waarin het PBL de totale monetaire milieuschade als gevolg van de uitstoot van schadelijke stoffen in Nederland hebben berekend. Let wel: het gaat hier om berekeningen van 2015, toen de economie nog aan het opkrabbelen was uit de forse economische crisis.

Luchtvaart

Uit de berekeningen blijkt dat de meeste milieuschade wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer: ruim € 12 miljard schade. Alleen al de luchtvaart is goed voor € 3,5 miljard extra schade.  Maar ook de sector landbouw (€ 6,5 miljard euro), industrie en raffinage (€ 4,5 miljard euro) en de energiesector (ruim € 4 miljard) veroorzaken aanzienlijke milieuschade.

'De vervuiler betaalt’

Met dit rapport in de hand pleit hoofdeconoom Kees Vendrik van Triodos Bank in een column in het Financieele Dagblad voor een steviger overheidsbeleid op het gebied van beprijzen. Want zo schrijft hij, “het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ gaat al decennia mee, maar de toepassing valt tegen.”

Beprijzing

Vendrik – tevens oud-Tweede Kamerlid van GroenLinks en lid van het college van de Algemene Rekenkamer – verwijst naar een recente Policy Brief van het Centraal Planbureau over de circulaire economie. “Om economie en ecologie in balans te brengen is een efficiëntere omgang met grondstoffen, materialen, producten en afval nodig. Beprijzing van milieuschade is het sleutelwoord. De schrijvers bepleiten geleidelijke invoering van milieubelastingen en voorspelbaar (lange termijn) beleid.”

Groene dividendbelasting

Vendrik werpt tevens nog een al vaker gedane suggestie voor vergroening van belastingen op: “Zou het denkbaar zijn een groene dividendbelasting in te voeren, die een algehele vrijstelling biedt aan kapitaalverschaffers die investeren in bedrijven die hun CO2 voetafdruk snel laten dalen?”

Bron: Triodos / FD

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven