In 5 stappen naar een duurzaam mobiliteitsbeleid

In 5 stappen naar een duurzaam mobiliteitsbeleid

Steeds meer bedrijven hebben verduurzaming van hun mobiliteitsbeleid op de agenda staan. In een whitepaper komt ALD Automotive met een 5 stappenplan hoe je dat het beste kunt aanpakken.

Stap 1. Bepaal het uitgangspunt met de vraag: ‘Hoe duurzaam is het huidige mobiliteitsbeleid?’ Centraal bij duurzaam wagenparkbeheer staat het principe dat je niet kunt managen wat je niet meet. Een goede start is dan ook het doen van een nulmeting van het huidige wagenpark en mobiliteitsbeleid.

Stap 2. Definieer aan welke eisen een (duurzaam) mobiliteitsbeleid moet voldoen. Dat kun je doen aan de hand van quick wins, langetermijninvesteringen óf een combinatie van de twee. Om te weten welke maatregelen het beste bij de organisatie past, moet je rekening houden met grondig vooronderzoek. Dat begint met het in kaart brengen van de eisen waar een mobiliteitsbeleid in ieder geval aan moet voldoen binnen de organisatie.

Stap 3. Bepaal de stakeholders: ‘Wie moet er meebeslissen over een duurzaam mobiliteitsbeleid?’ Voor verandering van reisgedrag is de betrokkenheid nodig van partijen zowel binnen als buiten de organisatie. Bij veel bedrijven is het mobiliteitsbeleid niet centraal geregeld, maar verdeeld over meerdere afdelingen. Het is daarom slim om vooraf vast te stellen welke partijen in welk stadium een stem moeten hebben én om de rollen goed te verdelen.

Verder is het belangrijk dat deze partijen het onderling eens zijn over zaken als aanleiding, visie, doel, uitgangspunten en fasering. Van essentieel belang is daarbij bedrijfsondersteuning op ‘hoog’ niveau. Stel met de directie een CO-reductiedoelstelling en CO-budget vast. Wees verzekerd van ‘projectambassadeurs’, dat zorgt voor extra draagvlak. 

Stap 4. Bepaal het draagvlak: ‘In welke mate zijn medewerkers bereidwillig om over te stappen op duurzame alternatieven?’ Hoe aantrekkelijk duurzame mobiliteit ook klinkt, er zullen altijd medewerkers zijn die weerstand bieden. Medewerkers hebben bij duurzame mobiliteit toch vaak het idee dat dit ten koste gaat van keuzevrijheid. Nieuw leasebeleid lijkt restricties aan de autokeuze en/of kilometrage te stellen, hoewel dat in de praktijk helemaal niet zo hoeft te zijn.
Informeer en betrek daarom uw medewerkers bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid. Leg helder het wat, waarom, wanneer en hoe van de veranderingen en specifieke aanpak uit. Laat zien wat de relatie is met hogere doelen van de organisatie – denk aan MVO, werknemerstevredenheid of kosten. Zo vergroot u het draagvlak voor de verandering.

Stap 5. Bepaal de gewenste situatie, anders gezegd: ‘Hoe ziet een aantrekkelijk en duurzaam mobiliteitspakket eruit om CO-uitstoot te verminderen?’ Te overwegen is om medewerkers maandelijks een individueel budget toe te kennen waarmee zij hun eigen mobiliteitspakket samenstellen. Door de belangrijkste mobiliteitsvormen met elkaar te combineren geven medewerkers een eigen invulling aan hun mobiliteitsbehoefte en ervaren ze meer keuzevrijheid. Denk hierbij aan de combinatie van ov, auto en elektrische fiets. Om duurzaamheid te stimuleren, zijn ook randvoorwaarden in te stellen.
Een andere optie om het mobiliteitsaanbod flexibeler, duurzamer én kostenefficiënt in te richten, is werken met een mobiliteitskaart. Deze biedt zakelijke reizigers een extra alternatief naast de leaseauto. 

Al met al is te stellen dat het opstellen van een doortimmerde diagnose en strategie de fundering vormt van het nieuwe mobiliteitsbeleid. 

Lees hier de gehele whitepaper.

Bron: ALD Automotive

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven