Medewerker moet bij werkgever terecht kunnen bij levensgebeurtenissen met mogelijke financiële gevolgen

Medewerker moet bij werkgever terecht kunnen bij levensgebeurtenissen met mogelijke financiële gevolgen

Voor zijn welzijn moet een medewerker bij de werkgever terecht kunnen bij levensgebeurtenissen met mogelijke financiële gevolgen. Dat vindt 78% van de werknemers, zo blijkt uit een onderzoek van Wijzer in Geldzaken.

Het Onderzoek financieel fitte werknemers 2019 is uitgevoerd door SAMR in opdracht van het overheidsplatform Wijzer in geldzaken. Het werd uitgevoerd onder een representatieve groep van ruim 600 Nederlanders van 18 jaar en ouder, werkend in loondienst. Medewerkers willen vooral terecht kunnen bij de werkgever wanneer het gaat over minder werken, vervroegd/deeltijd pensioen of minder inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Toch is de helft van de werknemers zich op dit moment niet bewust of hun werkgever hier hulp bij aanbiedt. 

Uit eerder onderzoek (Personeel met schulden, Nibud 2017) bleek dat 62% van de werkgevers personeel met geldzorgen heeft; loonbeslagen kwamen bij bijna de helft van de werkgevers voor. Plotselinge veranderingen in iemands leven, zoals echtscheiding, ziekte, ontslag of overlijden van de partner, zijn vaak een oorzaak van geldzorgen. Deze gebeurtenissen vormen veelal een bron voor stress, concentratieverlies en ook verzuim op het werk. 13% van de ondervraagden heeft op dit moment zorgen of vragen over geld.  

Medewerkers wensen van hun werkgever vooral hulp bij de mogelijkheid om tijdelijk meer of minder te werken (51%), gevolgd door berekeningen van financiële gevolgen voor het inkomen of voor het pensioen. Bijna de helft (47%) van de werknemers die met de werkgever na willen denken over de financiële gevolgen van minder werken, wil meer vrije tijd voor zichzelf. Daarnaast worden ook redenen als leeftijd (39%), meer tijd voor andere activiteiten (36%), zorg voor de kinderen (34%) en gezondheid (33%) vaak genoemd. 

Bijna twee derde (64%) vindt dat een goede werkgever hulp zou moeten bieden aan werknemers met geldzorgen. Ruim de helft (55%) van de werknemers vindt het prettig als zij terecht kunnen bij hun werkgever met vragen over de eigen financiële situatie en een even groot deel vindt dat een goede werkgever medewerkers helpt om financieel fit te zijn. Het loont voor werkgevers om met de financiële fitheid van medewerkers aan de slag te gaan: dit scheelt in ziekteverzuim en verhoogt de productiviteit.

In het platform Wijzer in geldzaken wordt door diverse organisaties samengewerkt aan vele initiatieven om Nederland financieel fitter te maken. De komende jaren gaan de Wijzer in geldzaken partners samen zorgen dat mensen financieel zijn voorbereid op de toekomst, met extra aandacht voor kwetsbare groepen, zoals mensen met wisselende inkomsten, tijdelijke arbeidscontracten en laaggeletterden. Daarnaast blijven de partners zich onder meer inzetten voor structurele aandacht voor financiële vaardigheden op school.  

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven