FMIS-leveranciers presenteren whitepaper voor BIM-uitwisseling

FMIS-leveranciers presenteren whitepaper voor BIM-uitwisseling

Vijf FMIS-leveranciers, waaronder Smart WorkPlace partners Spacewell en TOPdesk, presenteerden hun visie op de uitwisseling van BIM met hun systemen in de whitepaper ‘Uitgangspunten voor optimale samenwerking BIM en FMIS’.

In deze whitepaper hebben de vijf leveranciers (IBIS, Planon, Spacewell, TOPdesk en Ultimo) hun gemeenschappelijke uitdagingen rondom uitwisseling met BIM benoemd, zodat beheerders, de gebruikers van een FMIS, daarvan kunnen profiteren. Het document kan meegestuurd worden bij trajecten waar BIM vanuit de beheerders wordt ingezet, bijvoorbeeld als bijlage in een BIM-protocol.

De whitepaper is de eerste stap in het optimaliseren en benutten van BIM in de levenscyclus van gebouwen. Het huidige stuk is in verschillende sessies met zowel BIM-adviseurs als een groep klanten/beheerders getoetst. De 1.0-versie is daarmee klaar voor publicatie.

In dit document willen de leveranciers hun klanten (hierna ‘beheerders’) meenemen in wat de informatiebehoefte is vanuit een BIM ten behoeve van een FMIS. Welke informatie is nodig in het FMIS en hoe kan BIM hierin ondersteunen. Deze uitgangspunten helpen beslissers en beheerders van gebouwen een beter onderbouwde keuze te maken; welke informatie is nodig voor een juiste aansluiting van BIM en FMIS.

In de whitepaper wordt niet omschreven hoe je dit moet doen,  maar wordt de lezer meegenomen in wat hij nodig heeft. Wat is essentiële informatie om je facilitaire processen te ondersteunen, welke informatie heb je in je FMIS hiervoor nodig wat aangevuld kan worden met informatie uit je BIM-model. De whitepaper legt uitgangspunten voor om de informatiebehoeften scherp te krijgen zodat de FMIS met de juiste informatie vanuit BIM wordt ondersteund.

De auteurs noemen vier voordelen om FMIS en BIM te combineren:

-        Het verbetert informatiemanagement rondom een gebouw, waarbij data in FMIS betrouwbaarder wordt en op een meer strategisch niveau kan worden ingezet;

-        Het maakt data-overdracht van bouw naar beheer efficiënter. Zo kan sneller gebruik gemaakt worden van beschikbare data in het beheerproces.

-        Integratie van FMIS en BIM biedt mogelijkheden tot betere data visualisatie. Niet alleen voor beheerders en het management, maar ook voor receptionistes en onderhoudsmedewerkers. Beheerders en management die inzicht wil krijgen in ruimtelijke eigenschappen en procesgegevens zoals aantal reserveringen, bezettingsgraad van ruimtes of installaties die relatief vaak in storing staan. Onderhoudsmedewerkers om direct te zien waar een probleem zich voordoet.

-        Integratie tussen FMIS en BIM biedt de basis voor toekomstige ontwikkelingen. De wereld staat niet stil en er zal veel nog veranderen en ontwikkelen op gebied van AR/VR/AI/IOT in de facilitaire processen.

De whitepaper richt zich op de eerste stap in het gebruiken van BIM en FMIS, namelijk de overgang van bouw naar beheer (fase 1). Een volgende stap is het gebruik in het dagelijks beheer (fase 2) en bijvoorbeeld bij de sloop of afstoting van het gebouw (fase 3).

FMIS-leveranciers presenteren whitepaper voor BIM-uitwisseling

Download hier de whitepaper.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven