3 maart 2020: Breekt Mobility as a Service door als mobiliteitsconcept?

 3 maart 2020: Breekt Mobility as a Service door als mobiliteitsconcept?

Gaat Nederland Mobility as a Service als mobiliteitsconcept omarmen en welke uitdagingen liggen er op weg naar grootschalige toepassing? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het vierde MaaS Congres op 3 maart.

Doel van het congres in Amsterdam, is oplossingen zoeken, partijen bij elkaar brengen en organisaties voorbereiden. U krijgt antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe ver is de ontwikkeling van datastandaarden?
 • Hoe houden we oog voor de privacy van de reiziger?
 • Wanneer levert een MaaS-ecosysteem alle spelers het maximale op?
 • Wat maakt dat mensen daadwerkelijk met MaaS gaan reizen?
 • Hoe kunnen partijen met soms tegenovergestelde belangen vruchtbaar samenwerken?
 • Wat staat de groei van het aanbod deelvoertuigen in de weg?

Programma

 • Ontwikkeling van een standaardtaal voor MaaS: the lessons learned; EDOARDO FELICI – Projectmanager MaaS I&W; TUE 11:50 - 12:20  Zaal 1: Om te zorgen dat tal van partijen en diensten ontsloten kunnen worden in een MaaS-platform, is een standaard technische taal nodig. Anders is het plannen, boeken, betalen en gebruiken van verschillende vervoersmiddelen niet mogelijk. De basis van deze Application Programming Interface (API) ligt er nu: TOMP, dat staat voor from Transport Operator to MaaS Provider. Voor de totstandkoming, afgelopen najaar is de eerste versie gepresenteerd, werkte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met marktpartijen, maar ook met internationale samenwerkingsverbanden, zoals de MaaS Alliance. Momenteel wordt de technische taal doorontwikkeld en wordt nagedacht over de implementatie ervan in onder meer de verschillende MaaS-pilots, maar ook buiten Nederland. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Welke ontwikkelingen liggen er in het verschiet?
 • Hoe maken we MaaS toegankelijk en inclusief?; ROBIN KLEINE – Adviseur Mobycon; TUE 11:50 - 12:20  Zaal 2: Het risico bestaat dat het aanbod voor commercieel minder interessante doelgroepen achterblijft. Daar komt bij dat MaaS van mensen vraagt om over digitale middelen te beschikken en die te kunnen en willen gebruiken – en dat lukt niet iedereen. In deze interactieve sessie van Robin Kleine (Mobycon) en Jacky Lodewijks (Forseti) gaan deelnemers hiermee aan de slag en maken ze kennis met deze barrières. We verkennen wat de uitdagingen zijn om het vervoersaanbod voor minder mobiele doelgroepen in een MaaS aanbod te krijgen. De sessie sluit af met concrete conclusies en de vraag hoe nu verder te gaan met dit vraagstuk.
 • Invloed van ruimtelijke factoren op het succesvol uitrollen van deelautoconcepten; RODERICK TINGEN – Adviseur AT Osborne; TUE 11:50 - 12:20  Zaal 3: Welke ruimtelijke factoren zijn van invloed op het succes van deelautoconcepten? Die vraag heeft Tingen onderzocht tijdens zijn master Urban Geography aan de Universteit Utrecht. Zo wordt loopafstand minder belangrijk wanneer het gevoel van beschikbaarheid vergroot. Bewoners geven de voorkeur aan deelauto’s in clusters in plaats van zoals nu vaak per stuk. Tenslotte speelt voor vrouwelijke gebruikers én gebruikers in buitenstedelijke wijken het gevoel van veiligheid een grote rol in hun overweging al dan niet gebruik te maken van een deelauto. Deze resultaten helpen bij de uitdaging van het succesvol uitrollen van deelautoconcepten in wijken en straten.
 • Pilot Leidsche Rijn: hoe bereik je verschillende doelgroepen?; THIJS MUIZELAAR – Business Development Manager Innovactory; TUE 12:20 - 12:50  Zaal 2: Innovactory heeft de aanbesteding gewonnen voor de MaaS-pilot in Leidsche Rijn, Vleuten en de Meern. Hun app TRIPPS is gericht op gemak voor reizigers en automobilisten in het bijzonder en helpt in het kennen en gebruiken van alternatieven naast de eigen auto en fiets. In de Utrechtse wijken wonen verschillende groepen mensen. Succes hangt mede af van hoe deze groepen worden aangesproken. Innovactory bouwt voort op eigen ervaringen en werkt samen met een gedrags- en communicatiebureau. Wat is hun ervaring? Wat is hun aanpak?
 • Hoe je de uitrol van deelauto’s in de wijk stimuleert? Met zonefloating; KARINA TIEKSTRA – Algemeen directeur MyWheels; TUE 12:20 - 12:50  Zaal 4: Tot dusver werkten autodeelaanbieders volgens twee principes: ‘klassiek autodelen’ met vaste parkeerplekken en ‘freefloating’ waarbij de deelauto’s door de hele stad zwerven. MyWheels brengt deze twee concepten in Amsterdam samen in het nieuwe ‘zonefloating’. In iedere zone staat een auto en het is de bedoeling dat mensen de auto na gebruik weer in die zone terugzetten. Gebruikers zijn enthousiast en verschillende stadsbesturen willen het concept ook in hun stad.
 • Plenair Debat; TUE 13:50 - 14:20  Zaal 1
 • Mensen tot MaaS verleiden is grote stap; MATTHIJS DICKE – Adviseur gedrag en mobiliteit Goudappel;TUE 14:20 - 14:50  Zaal 3
 • Reiziger krijgt zeggenschap over eigen data; PAUL THEYSKENS – Initiator Brussel Hub mydata.org;TUE 14:20 - 15:20  Zaal 1
 • De gouden schakel: hoe verbinden we overheidsdoelen met gebruikerswensen?; RICK SCHOTMAN – Gedragsingenieur Keypoint Consultancy;TUE 14:50 - 15:20  Zaal 3: Het als overheid willen behalen van maatschappelijke doelen zorgt niet automatisch voor acceptatie van MaaS-initiatieven. Aansluiten bij de eisen en behoeftes van eindgebruikers is daarvoor minstens zo belangrijk. In de praktijk sluiten maatschappelijke doelen niet altijd aan bij de behoeftes van eindgebruikers. Behalve de praktische waarde (hoe kom ik van A naar B?), spelen voor eindgebruikers ook andere waarden een rol bij het gebruik van MaaS-initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan aspecten als beleving, sociale interactie en status. Voor een goede acceptatie van MaaS-initiatieven is het dus van belang om de overheidsdoelen aan te laten sluiten bij de eisen en behoeftes van eindgebruikers. Hoe kan een overheid dit doen? Schotman deed hier onderzoek naar en deelt zijn inzichten.
 • Eerste ervaringen van de Citydeal E-deelmobiliteit; KEES VAN DER REIJDEN – Senior adviseur RWS en Secretaris City Deal Elektrische Deelmobiliteit; TUE 14:50 - 15:20  Zaal 5: Wie een nieuwe woning betrekt, krijgt het aanbod om elektrische deelvoertuigen te gaan gebruiken. Dat is in het kort de kern van de de Citydeal elektrische deelmobiliteit, waarin projectontwikkelaars, gemeenten, provincies, IenW en BZK en aanbieders van deelmobiliteit nauw samenwerken. Pilots vinden plaats in de G4, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn. Op de pilotplekken gelden lagere parkeernorm, krijgen de bewoners de beschikking over elektrische deelmobiliteit en is er geen ruimte voor een eigen auto in de parkeergarage. Verschillende van de betrokken partijen delen de eerste resultaten en de te leren lessen. Hierover is vervolgens ruimte om met elkaar over te discussiëren.
 • Eerste ervaring Pilot Blockchain en MaaS; RUUD MOLLEMA – Projectmanager data en techniek IenW; TUE 16:20 - 16:50  Zaal 1: Blockchain is inmiddels voor velen een bekend begrip. Maar wat kunnen we ermee in relatie tot Mobility as a Service? Dat is de kernvraag van de Blockchain Challenge van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Partijen krijgen komende periode de mogelijkheid om hun Blockchain-innovaties met grote hoeveelheden testdata uit het MaaS-ecosysteem uit te proberen. De insteek is om de komende maanden te leren van elkaar en te anticiperen op de nieuwste ontwikkelingen. Tijdens deze sessie worden de eerste resultaten gedeeld.
 • Socrates 2.0 meerwaarde voor MaaS; PATRICK HOFMAN – Traffic engineer MAPtm; TUE 16:20 - 16:50  Zaal 5: Op het gebied van verkeersmanagement zijn diverse nieuwe samenwerkingsmodellen opgezet, waarin zowel de wegbeheerders, serviceproviders en natuurlijk de eindgebruiker een centrale rol spelen. Naast deze, voor de hand liggende, rollen, is er sinds enkele jaren een nieuwe rol in het ecosysteem gekomen: de rol van de intermediair. Deze rol is in SOCRATES2.0 verder uitgewerkt. Op dit moment loopt er één pilot in Antwerpen en starten een aantal andere pilots in het begin van 2020, waarin een ecosysteem met een intermediair wordt getest. De ervaringen zijn tot nu toe positief, vooral vanwege het vertrouwen in en de onafhankelijkheid van een intermediair. Voor MaaS wordt de meerwaarde vooral gezien in het kader van de verzameling en coördinatie van verschillende transportdata op één onafhankelijk platform. Van zo’n platform wordt verwacht dat dit de komst van MaaS-apps zal stimuleren.
 • Netwerkborrel; TUE 17:10 - 18:00: Praat na over hetgeen wat u deze middag heeft geleerd en netwerk met de andere deelnemers onder het genot van een hapje en een drankje.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

dinsdag 3 maart 2020permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven