Vijf trends voor zakelijk rijden in 2020

Vijf trends voor zakelijk rijden in 2020

Wat zijn de trends voor zakelijk rijden in 2020? Smart WorkPlace partner Vereniging Zakelijke Rijders zette ze op een rijtje.

Elektrisch, elektrisch, elektrisch

Niet verrassend maar zeker wel spectaculair is de forse groei van de EV, de volledig elektrische auto. Niet alleen zijn de zakelijke rijders in 2019 maar liefst 17% meer elektrisch gaan rijden. De leden van VZR geven in 32% van de gevallen aan dat hun volgende zakelijke auto zeker een elektrische wordt.
Daarbij weet VZR dat de fabrikanten de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan de ontwikkelingen en dat gaan we volgens VZR terug zien in het grote aantal modellen elektrische auto’s dat in 2020 zijn entree gaat doen.
 
Diesel stabiliseert

Verguisd sinds dieselgate en het laatste jaar in het absolute verdomhoekje ziet VZR de schonere diesel in 2020 niet verder dalen. De autofabrikanten hebben de laatste jaren, naast elektrisch, ook stevig ingezet op schonere verbrandingsmotoren. Dat resulteert in dieselmotoren die keurig voldoen aan de Europese emissiestandaard van 80 milligram NOx per kilometer.
We zullen dan ook zien, aldus VZR, dat zakelijk rijdend Nederland de diesel weer meer gaat waarderen. VZR verwacht dat het aantal diesels ongeveer 24% van het totale wagenpark gaat innemen.
 
Invloed van bijtelling

Het stimuleringsbeleid voor schoon rijden van de overheid heeft effect, de keuze voor een zakelijke auto op basis van het bijtellingsbedrag lijkt leidend. Dat zag VZR in de massale verkopen van 4% bijtellingsauto aan het einde van 2019. De verdubbeling van de bijtelling per 1 januari 2020 naar 8% (en boven € 45.000,- 22%) is nog steeds laag en zal voldoende stimulans zijn om ook in 2020 voor de volledige elektrische auto te kiezen. Voor benzine- en dieselauto’s verandert de bijtelling het komend jaar niet.
 
Keuzevrijheid van merken

De volgende trend die VZR registreert is dat de merkenvrijheid van de diverse autoregelingen ruimer wordt. Twee derde van alle zakelijke rijders mag alle merken kiezen, binnen zijn budget. Met name de beperking op elektrisch rijden neemt af, waar in 2017 nog 34% van de zakelijke rijders géén EV mocht rijden, zullen we volgens VZR in 2020 zien dat dit daalt naar een kleine 20%.
De reden voor uitsluiting van EV is dat de auto vaak duurder is en de ‘pool’-waardigheid minder. De prijzen van elektrische auto’s verschuiven steeds meer naar het middensegment en ook de acceptatie van EV’s is steeds groter.
 
Mobiliteit

Tenslotte gaan we in 2020 zien, aldus VZR, dat aanvullingen in mobiliteit meer aandacht gaan krijgen. Volgens de zakelijke rijders zijn de overheid (72%), maar ook de werkgevers (50%) aan zet, om aanvullende en nieuwe mobiliteitsoplossingen aan te dragen. Toenemende filedruk, overvolle treinen en hoge parkeertarieven in binnensteden gaan zorgen voor de ontwikkeling van hubs aan de rand van de steden. De trend die zich ontwikkelt gaat om een aanvulling van vervoersmogelijkheden, dus meer mogelijkheden en niet in plaats van de bestaande.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven