Waterstof als multitasker van de energietransitie

In Lelystad vond donderdag 6 februari de eerste Nationale Waterstofdag plaats. Thema was ‘Waterstof als multitasker van de energietransitie’.

De Nationale Waterstofdag werd georganiseerd door de WUR, de onderzoeksafdeling van de Universiteit Wageningen, en onderzoeksbureau TNO in Delft. Tijdens de Nationale Waterstofdag werden bij het Waterstof Experience Center verschillende waterstoftoepassingen in de praktijk getoond, zoals een elektrolyser van TNO voor productie van waterstof, een waterstofheftruck, -auto en -fiets, een tankstation en een generator op waterstof. Ook waren er bijdragen van onder meer de volgende sprekers:

  • Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland
  • Ad van Wijk, professor Future Energy Systems TU Delft
  • Manon Janssen, bestuursvoorzitter Ecorys en voorzitter Klimaattafel Industrie
  • Lennart van der Burg, waterstofexpert TNO
  • Noë van Hulst, Waterstofgezant ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Daan Schut, chief transition officer Alliander

Lennart van der Burg vertelde over het onderzoek van TNO naar nieuwe toepassingen van waterstof en de samenwerking daarbij met bedrijven. Dit vindt plaats in het Faraday lab van TNO in Petten, waar ook nieuwe technologieën kunnen worden getest. 

Ad van Wijk vond het niet van kennis getuigen als mensen roepen dat we nu van het gasnetwerk af moeten. Niet alleen zijn de transportkosten en opslagkosten van gas ten op zichte van elektriciteit veel lager (respectievelijk een factor 1:10 en 1:100), bovendien moet er volgens hem gekeken worden naar de totale systeemkosten: “En dan is CO2-vrije waterstof een prima oplossing.”

Noë van Hulst vond helemaal stoppen met gas een té simpele voorstelling van zaken. “Helemaal over op een elektrisch energievoorziening in Nederland is niet realistisch. Momenteel neemt elektriciteit slechts 20% van de energievraag voor haar rekening. Om daarvan 100% te maken is ongelofelijk kostbaar en nagenoeg onmogelijk. De overheid is daar inmiddels wel van doordrongen en werkt volop aan een nieuwe CO2 vrije energievoorziening. Waterstofgas speelt daar zeker een belangrijke rol in. Al is het alleen maar omdat zo energie op een eenvoudige wijze kan worden opgeslagen voor een later gebruik.” Om de efficiëntie in de waterstofketen snel te kunnen verbeteren voelt Van Hulst wel voor een vraagprikkel. Hierbij moet de overheid het bedrijfsleven verplichten een minimaal percentage waterstof aan gas toe te voegen. Door de enorme vraag naar waterstof die dan ontstaat, zullen bedrijven sneller geneigd zijn efficiënter te werken. 

Van Loon Van Loon gaf aan dat Shell al jaren actief is met waterstof. De bedrijven in Moerdijk en Pernis gebruiken in de bedrijfsprocessen zulke hoge temperaturen dat deze niet te verkrijgen zijn met elektriciteit alleen. Op een vraag over de uitrol van waterstoftankstations was de topvrouw zeer terughoudend. Van Loon wees naar ingewikkelde vergunningstrajecten, chaos in de regels en geen vraag omdat er geen voertuigen rijden. Shell bouwt – met subsidie – de komende jaren drie waterstoftankstations. Een bij Amsterdam, een bij Schiphol en een voor de regiobussen in de stad Groningen. De franchiser van het Shell-tankstation bij Peize bouwt ook een waterstoftankstation.   

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven