Doelmatigheid en verbinding met elkaar in balans brengen

Doelmatigheid en verbinding met elkaar in balans brengen

Doelmatigheid is de belangrijkste werkomgeving-waarde en verbinding met elkaar de belangrijkste werk-drijfveer. Dat blijkt uit het ‘Facility & Workplace Experience Onderzoek 2020’ van Smart WorkPlace partner TwynstraGudde.

Volgens de onderzoekers is de uitdaging voor de branche om doelmatigheid en verbinding met elkaar in balans te brengen. In ‘Facility & Workplace Experience Onderzoek 2020’ hebben de onderzoekers zich voor het eerst gericht op de eindgebruiker. Aan de hand van de experience-methode worden de beleving en de ervaringen van de eindgebruiker in kaart gebracht. De onderzoekers spraken 238 mensen bij zes case-organisaties en richten zich daarbij op drie onderwerpen:

 • Drijfveren: waarom werken mensen voor een organisatie, waar krijgen ze energie van en wat willen ze er bereiken?
 • Waarden: wat vinden mensen belangrijk in de werkomgeving, waar hechten ze waarde aan?
 • Behoeften: wat hebben mensen nodig, over welke huisvestingaspecten en faciliteiten ismen tevreden en wat zou helpen om het werk nog beter te doen?

Drijfveren

De top zes van de drijfveren:

1. Verbinding met elkaar

2. Autonomie

3. Zingeving

4. Diversiteit van het werk

5. Persoonlijke ontwikkeling

6. Goede werk-privé balans

Waarden

De top vijf van de waarden:

1. Doelmatigheid

2. Verbinding

3. Gezondheid

4. Efficiëntie in tijd

5. Autonomie, vrijheid

Behoeften

 • Bij de behoeften waren er ook een aantal duidelijke thema’s:
 • Het gebrek aan concentratie en privacy
 • Een tekort aan overlegplekken
 • Te weinig prettige werkplekken op piekmomenten
 • Uitstraling en identiteit van werkomgeving
 • Specifieke behoeften medewerkers met een andere culturele achtergrond

 

Zes organisaties

De zes organisaties waarmee is gesproken:

 • Ministerie van Defensie (37 medewerkers)
 • Grote Nederlandse financiële dienstverlener (56 medewerkers)
 • CSU (24 medewerkers)
 • Booking.com (52 medewerkers)
 • Autoriteit Financiële Markten (35 medewerkers)
 • Middelgrote gemeente (34 medewerkers)

Het onderzoek

Sinds 2008 onderzoekt TwynstraGudde iedere twee jaar in opdracht van FMN de omvang van de Nederlandse facility management markt en de relevante trends en ontwikkelingen op die markt. De roep om actuele cijfers is een belangrijke reden voor FMN en TwynstraGudde om al binnen een jaar na het verschijnen van de laatste marktgegevens opnieuw de facilitaire markt in kaart te brengen. In 2019 werd het ‘traditionele’ marktonderzoek, waarin de facilitair professional centraal staat, uitgebreid met een onderzoek naar de werkplekbeleving omdat organisaties en professionals de impact van de werkplek op de medewerker en de organisatie van de toekomst beter willen doorgronden. Ook werd ‘workplace management’ aan de titel toegevoegd.  Met de toevoeging van de Experience aan inhoud en titel is de relevantie en importantie volgens de samenstellers nog verder toegenomen. FMN heeft de ambitie het marktonderzoek vanaf nu jaarlijks uit te voeren. Daarbij zullen in het ene jaar de trends en ontwikkelingen op de facilitaire markt centraal staan en in het andere jaar de eindgebruiker en zijn werkplek.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven