Hoever is Nederland met de 17 Sustainable Development Goals?

Hoever is Nederland met de 17 Sustainable Development Goals?

Onlangs publiceerde het CBS het statusrapport van de voortgang van Nederland op weg naar de 17 SDG's. SUB Sustainable boost zet de voornaamste uitkomsten op een rijtje.

Alhoewel de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) steeds meer mondiale aandacht krijgen, wordt een groot aantal van de doelen nog steeds niet geadapteerd in organisaties. Dit blijkt uit de analyse die het CBS heeft uitgevoerd tussen 2012-2019, waarin is gekeken in hoeverre de verschuiving zich positief of negatief beweegt naar het behalen van een betreffende SDG. De 17 SDG’s zijn uitgesplitst in 169 subdoelen, waaraan concrete indicatoren zijn verbonden.

Uit het CBS-rapport blijkt dat de meest geïmplementeerde SDG’s in Nederland SDG 6, 7, 12, 13 & 17 zijn. CBS beoordeeld deze SDG’s als doelen waar Nederland duidelijk stappen in aan het maken is.

Ook is er aantal SDG’s dat wordt opgepakt, maar nog niet voldoende ruchtbaarheid krijgen om concrete resultaten te boeken. Dit zijn de SDG 2, 3, 5, 8 9 en 16.

Naar de overige doelen is Nederland niet beter op weg of drijft ons land zelfs verder af van het behalen hiervan:

Organisaties die SDG’s willen toepassen in hun bedrijfsvoering kunnen bij SUB Sustainable Boost een speciaal online SDG-boekje bestellen.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven