1,5 dag thuiswerken scheelt Nederlanders 3 miljard kilometers per jaar

1,5 dag thuiswerken scheelt Nederlanders 3 miljard kilometers per jaar

Als 1 op de 10 mensen met een baan 1,5 dag meer thuis blijft werken, scheelt dat 3 miljard kilometers aan woon-werkverkeer per jaar. Dit blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van Natuur & Milieu. 

Als 1 op de 10 mensen met een baan 1,5 dag meer thuis blijft werken, levert dat bovendien jaarlijks 1,7 miljard euro op en 78 miljoen uur minder reistijd. De klimaatwinst wordt geschat op bijna 353.600 ton CO2. Volgens de opstellers van het rapport - Jacobine Aalberts, Arno Schroten en Louis Leestemaker - werkt momenteel 37 procent van de beroepsbevolking thuis, voor gemiddeld 6,1 uur per week.

In onderzoek van het KIM (april 2020) gaf zo’n 12% van de beroepsbevolking aan te verwachten meer thuis te blijven werken dan voor de Corona Crisis. Op basis van deze prognose bracht CE Delft in kaart wat de effecten zijn op het woon-werkverkeer, milieu, en welke economische baten ermee gemoeid zijn.

Bij de economische baten van 1,7 miljard euro gaat het om tijdswinst, een verhoogde arbeidsproductiviteit, maar bijvoorbeeld ook om vermeden maatschappelijke kosten als milieuvervuiling. Het geraamde bedrag van 1,7 miljard euro is exclusief de kosten die bespaard worden door minder infrastructurele investeringen, als gevolg van een afname van het wegverkeer.

Wegverkeer

Wegverkeer bepaalt een aanzienlijk deel (21%) van onze CO2-uitstoot, 51,6% daarvan is afkomstig van personenvervoer. Stikstof en fijnstof behoren tot de grootste vervuilers als het gaat om luchtkwaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat 1,5 dag extra thuis werken 11 ton fijnstof en 632 ton stikstof scheelt. Dit is 5% van het totaal aan stikstof dat afkomstig is van woon-werkverkeer.

Duurzaam forenzen

Natuur & Milieu hoopt dat zowel de overheid als werkgevers mensen stimuleren om vaker thuis te werken. En als reizen nodig is, dit zo duurzaam en gezond mogelijk te doen, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Daarbij hoort wat Natuur & Milieu betreft een zogeheten gedifferentieerde kilometerheffing. De hoogte van de heffing hangt af van hoe vervuilend en zwaar de auto is, hoe druk de weg is waarop je rijdt en wanneer je reist. Een dergelijke heffing stimuleert schoner vervoer zoals fietsen en elektrisch rijden en het is tegelijkertijd ook een effectieve prikkel om minder te reizen.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven