Facility & Workplace Marktonderzoek 2021

Facility & Workplace Marktonderzoek 2021

Wat zijn de trends en ontwikkelingen in de facilitaire markt, wat is de invloed van corona en welke oplossingen worden er bedacht voor de nieuwe uitdagingen? Dat onderzoekt Smart WorkPlace partner TwynstraGudde.

TwynstraGudde onderzoekt dit samen met FMN. Ze roepen facilitair professionals op om daarvoor mee te doen aan een grote enquête. Deelnemers ontvangen een gratis samenvatting van het Facility & Workplace Marktonderzoek 2021. Ook maken ze kans op een ticket voor het event World Workplace Europe in maart 2021.

Het marktonderzoek, dat voor de zevende keer wordt gedaan, geeft inzicht in:

  • De mening van meer dan 500 facilitair professionals.
  • De groei en krimp van facilitaire (deel)markten.
  • Welke trends de komende jaren belangrijker worden en welke minder relevant zijn.
  • Wat de impact van corona is op onze branche en hoe Iwe hiermee om gaan.

Facility & Workplace Management Marktonderzoek 2019

In 2019, bij de zesde editie van het marktonderzoek, kwam duurzaamheid als belangrijkste thema uit de bus. Dat was een duidelijke trendbreuk ten opzichte van eerdere edities van het onderzoek. In 2017 stond dit thema nog op de tiende plaats. De onderzoekers verwachtten in 2019 dat voor de komende vijf jaar duurzaamheid op één zou blijven staan. Ze maakten destijds wel een kanttekening: ‘of dit in praktijk ook ergens toe leidt, is overigens nog afwachten. Er zijn veel ambities, maar nog weinig concrete plannen’. 

Klantgerichtheid

In het rijtje van belangrijkste thema’s steeg in 2019 ook het onderwerp klantgerichtheid. Het stond in 2019 op plaats twee. Er was meer aandacht voor de eindgebruiker en voor de kwaliteit van dienstverlening. Steeds vaker werd onderkend dat de facilitaire organisatie een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld een aantrekkelijk werkgeverschap. 

Kostenmanagement

Mede als gevolg van de voorspoedige economie daalde het thema kostenmanagement in 2019 naar een bescheiden zevende plaats. Maar ook de gestegen belangstelling voor duurzaamheid en klantgerichtheid verklaarden de daling. Tot aan 2019 waren duurzaamheid en klantgerichtheid vooral mooie woorden die niets mochten kosten. In 2019 leken deze thema’s bepalend te zijn voor de keuzes die facilitair managers maakten en waren zij bereid hierin te investeren. 

Download hier de samenvatting van het Facility & Workplace Management Marktonderzoek 2019.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven