Het onzichtbare zichtbaar maken

Het onzichtbare zichtbaar maken

Hoe signaleer je onveiligheden in een ruimte en maak je de hoeveelheid aerosolen inzichtelijk? Met dat doel ontwikkelde Cloud Garden een klimaatsensor.

De klimaatsensor maakt het onzichtbare zichtbaar. Er kunnen namelijk deeltjes waargenomen worden tot twee keer de diameter van naakte virusdeeltjes. Deze deeltjes zijn indicatief voor deeltjesvorming waar ook de virusdeeltjes toe behoren.

Waarom is juist het inzicht in aerosolen belangrijk?

Het meten van alléén CO2 is niet genoeg om te kunnen spreken van een veilige en toegankelijke ruimte. Ook fijnstof, vluchtige organische stoffen en de aanwezigheid van aerosolen zijn essentiële onderdelen die inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Virussen gebruiken aerosolen als transportmiddel. Het inzichtelijk maken hiervan is daarom van groot belang. Daarom is de klimaatsensor van Cloud Garden inmiddels al binnen verschillende grote, belangwekkende onderzoeken gebruikt.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven