Hoe gezond is jouw thuiswerkplek?

Hoe gezond is jouw thuiswerkplek?

Wat is een gezonde thuiswerkplek en waar moet die aan voldoen. In het artikel ‘Hoe gezond is jouw werkplek?’ zet Jet Prevosth, consultant Health & Wellbeing bij Smart WorkPlace partner RHDHV, het op een rijtje.

Prevosth begint het artikel met het benoemen van twee belangrijke trends. Allereerst wijst ze erop dat een aantal jaar geleden de gezonde gebouwen trend is ingezet. Steeds vaker wordt als onderdeel van duurzaamheid nagedacht over het gezonder maken van de werkomgeving. Soms op eigen initiatief, soms met behulp van certificeringsmethodieken voor gezonde gebouwen, zoals WELL en Fitwel. Het doel hiervan is om te zorgen dat medewerkers beter ondersteund worden, zowel fysiek als mentaal. Vervolgens wijst ze erop dat thuiswerken niet alleen de afgelopen maanden voor het gros van de kantoorwerkers de dagelijkse realiteit is geworden, maar dat het na deze vuurdoop ook meer voet aan de grond heeft gekregen en blijft houden.

Prevosth noemt de aandacht voor gezonde gebouwen een goede en noodzakelijke ontwikkeling, maar als je veel thuiswerkt is een gezonde en prettige thuiswerkplek volgens haar minstens zo belangrijk. Maar wat is dan een gezonde thuiswerkplek? Waar moet je aan denken? Op kantoor is het binnenklimaat meestal goed geregeld maar thuis is dat niet standaard, de enige die daar iets aan kan doen ben je meestal zelf.

WELL en Fitwel bij de thuiswerkplek

Volgens Prevosth kunnen we de WELL Building StandardTM en Fitwel® gebruiken om handen en voeten aan het onderwerp te geven, die geven ‘evidence based’ richtlijnen. Wat als je deze standards zou toepassen op je thuiswerkplek? En hoe kun je zelf invulling geven aan de Health & Wellbeing thema’s tijdens het thuiswerken?

In de kern draait het volgens Prevosth allemaal om één ding: het wegnemen van stressoren. Een stressor is alles in je omgeving dat als ongewenst of vervelend wordt ervaren. Ook de afwezigheid van zaken die een positieve invloed hebben kunnen soms worden gezien als stressor (bijvoorbeeld als je geen uitzicht hebt, of geen zicht op groen en natuurlijke elementen). Een makkelijke vuistregel is om binnen meer op buiten te laten lijken: meer lucht, licht en natuur, minder schadelijke stoffen. Als we WELL en Fitwel doorlopen kan er een aantal gemeenschappelijke thema’s geformuleerd worden. Als je op elk van deze thema’s actief stuurt kom je heel ver met het creëren van een gezonde werkplek. Een gezonde werkomgeving is ook vaak een kwestie van gezond verstand. Het is vooral zaak om aan zo veel mogelijk voorwaarden te voldoen, want alleen samen vormen ze een sterk geheel. De thema’s die ze vervolgens behandelt zijn:

  • Air quality
  • Visual comfort
  • Acoustic comfort
  • Movement
  • Food & Water
  • Mind

Voor meer achtergrondinformatie (in het Engels) click hier. Hier vindt u ook een download naar zowel de Nederlandstalige als naar de Engelstalige versie van het artikel.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven