Blended working, zo mix je de perfecte cocktail!

Blended working, zo mix je de perfecte cocktail!

De Workplace Manager krijgt een steeds belangrijkere rol in het creëren van de juiste mix voor een werkomgeving. Dieuwe Breunissen van Smart WorkPlace partner draaijer+partners legt in zijn blog uit hoe hij te werk moet gaan.

We zijn het er inmiddels allemaal over eens dat de coronacrisis ervoor gezorgd heeft dat wij in sneltreinvaart anders zijn gaan werken. Gelukkig lijkt de post-corona tijd er snel aan te komen. Hoewel we allemaal nog niet weten in welke mate we straks onze nieuwe patronen gaan behouden, is het duidelijk dat de coronacrisis onze manier van werken ook in de toekomst verandert. Dit biedt perspectief!

Waar er eerder vaak nog mondjesmaat thuis werd gewerkt, zijn de meeste organisaties nu uitgerust met de faciliteiten en mogelijkheden om thuis te kunnen werken. Zelfs organisaties, waar voor corona thuiswerken nog taboe was, zijn inmiddels noodgedwongen hierop overgestapt en dit begint te wennen. Het thuiswerken biedt ons tal van voordelen, maar heeft ook zijn keerzijde. We missen het fysieke contact, de ontmoeting en de onderlinge verbinding, kortom: het sociale aspect. Ook zijn er mensen die simpelweg liever of beter werken als ze fysiek op kantoor zijn. Uiteindelijk zal de huidige periode er wat ons betreft dan ook zeker niet voor zorgen dat de kantoren volledig verdwijnen. De functie van de kantoren daarentegen, zal wel verder veranderen. Dit wil zeggen dat de bekende bouwstenen waaruit een werkomgeving is opgebouwd niet wezenlijk zullen veranderen, de verhouding ervan wel.

Blended working is net een goede cocktail, de perfecte balans in je mix vinden zorgt er uiteindelijk voor dat je enorm kan genieten. Aan de andere kant kun je met de verkeerde balans ook enorm de plank misslaan.

Zo werkt het ook in een werkomgeving: de juiste balans vinden van bouwstenen op kantoor aan de ene kant en de mogelijkheid en juiste faciliteiten hebben om thuis te werken aan de andere kant. Daarmee kun je zeggen dat de thuiswerkplek definitief één van de bouwstenen is waaruit werkomgevingen worden opgebouwd. Dit betekent dat de rol van de Workplace Manager steeds belangrijker wordt. De juiste mix van bouwstenen hangt niet alleen van de smaak van een persoon af, dit kan ook per dag, per week of per project veranderen. Maar hoe ga je dan als Workplace Manager om met deze veranderende vraag en hoe zorg je ervoor dat de werkomgeving hierop inspeelt?

We pakken het voorbeeld van de cocktail er weer bij. Naast de juiste balans gaat het er ook om dat de losse ingrediënten van goede kwaliteit zijn. Dit wil dus zeggen dat de bouwstenen aan moeten sluiten bij de behoefte van de gebruiker. Uiteindelijk dient je huisvesting de gebruiker en niet andersom. Door je gebruiker centraal te stellen, kun je beter inspelen op de verschillende behoeften van deze groep. Dit komt het welzijn van alle gebruikers ten goede. Het is daarbij essentieel dat je je gebruiker goed begrijpt. Een duidelijke visie op het gebied van werken vanuit de organisatie ondersteunt dit.  

Door alle ingrediënten, of bouwstenen, op de juiste manier te mixen zorg je voor een werkomgeving waar de behoeften en het welzijn van de gebruikers centraal staan. Zo zorg je voor een aantrekkelijke werkomgeving die past bij de identiteit van de organisatie en zijn medewerkers én houd je medewerkers betrokken bij je organisatie.

Kortom: de perfecte blended working mix bestaat uit één deel vrijheid voor de gebruikers om keuzes te maken, een flinke snuf sociale interactie en als garnering goede ondersteuning vanuit de organisatie. Zo verlangt iedereen naar meer!

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven