Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit

Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit

Hoe, en in hoeverre, gaat het thuiswerken veranderen en welke gevolgen heeft dat naar verwachting voor de kantorenmarkt, de woningmarkt en het mobiliteitssysteem. Dat onderzocht het Planbureau voor de Leefomgeving.

De voornaamste conclusies uit het onderzoek zijn:

Meer thuiswerken betekent minder congestie

Meer thuiswerken of hybride werken heeft naar verwachting het grootste effect op de mobiliteit. Het aantal verplaatsingen in de spits daalt wanneer mensen niet naar hun werk reizen. Deze mensen blijken weliswaar meer verplaatsingen te maken voor overige motieven, zoals winkelen, visite en toeren, maar deze zijn vooral buiten de spits. Dat scheelt files.

Het effect op de woningmarkt lijkt beperkt

Het effect op de woningmarkt van meer thuiswerken lijkt vooralsnog beperkt. In de Randstad en de steden vestigen zich, netto (vestiging minus vertrek) en in relatieve zin, minder mensen uit de rest van Nederland dan in de periferie en de landelijke gemeenten. Deze ontwikkeling lijkt eerder toe te kunnen worden geschreven aan de langjarige hoogspanning op de stedelijke woningmarkten dan aan veranderende woonvoorkeuren onder invloed van het thuiswerken.

Niet minder maar andere kantoren

Ook lijkt thuiswerken vooralsnog een beperkt effect te hebben op de kantorenmarkt. De grootste veranderingen gaan zich naar verwachting voordoen in het gebruik van het kantoor: met name meer (online)overlegruimten en minder (open) werkplekken.

Gemengd methodisch onderzoek

Om trends, patronen en mogelijke tekenen van verandering scherp te krijgen, is gemengd methodisch onderzoek gedaan. Naast literatuuronderzoek en analyses van grote datasets zijn focusgroepgesprekken gevoerd om dieper in te gaan op de onderliggende factoren die een rol spelen bij de mate van thuiswerken en vraagstukken die verband houden met werken, wonen en mobiliteit.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven