Een Smart Building, hoe doe ik dat?

Een Smart Building, hoe doe ik dat?

Smart WorkPlace partner draaijer+partners benadert een smart building bij voorkeur vanuit de eindgebruiker. Solution developer Do Blankestijn geeft in onderstaande blog vijf tips hoe je dit kunt aanpakken.

We kunnen er niet meer omheen. Gebouwdata en informatie uit andere systemen, primaire en facilitaire processen spelen een steeds grotere rol in de korte en lange termijn sturing en besluitvorming binnen de vastgoed, huisvesting en facilitaire management sector. Of de motivatie nu voortkomt uit (kosten)besparing, gezondheid, welzijn van medewerkers of een combinatie daarvan: de mogelijkheden zijn eindeloos.

We zien regelmatig dat een ‘smart building’technisch wordt ingestoken. Daarbij wordt ‘data ontsluiten’ tot een doel op zich verheven. Hoewel er geen goed of fout is, benadert draaijer+partners een smart building bij voorkeur vanuit de eindgebruiker. Wat zijn de ambities, wat wil je bereiken met een slim gebouw en wat is de vraag achter de vraag?

We delen graag een aantal tips die kunnen helpen als je met dit onderwerp aan de slag gaat.

1. Denk goed na over je ambities en doelen

Dit is misschien wel de belangrijke tip als je een start wil maken met smart buildings: denk goed na over de strategische doelstellingen en ambities (financieel-economisch, sociaal, en ecologisch) die je wilt behalen en in welke vorm data hierbij kunnen ondersteunen. Bepaal voor jezelf wat je wilt bereiken en op welke onderwerpen (of KPI’s) je wilt kunnen sturen. Een veel voorkomende valkuil is dat de focus te snel gelegd wordt op technische vragen zoals: welke oplossingen zijn er in de markt, welke sensoren heb ik nodig, hoe moet ik omgaan met data opslag en privacy? Dat zijn uiteraard hele relevante onderwerpen, maar realiseer je vooral dat dit ondersteunende zaken zijn voor het bereiken van de ambities en doelen.

2. Creëer draagvlak

Zorg voor draagvlak en neem veel, verschillende, stakeholders vanuit alle lagen van de organisatie mee in het proces. Workshops kunnen hier goed bij helpen. Op deze manier kun je gezamenlijk KPI’s en doelstellingen concreet maken. Daarnaast kunnen workshops goede input leveren voor het opstellen van de value en business cases.

3. Opstellen van value & business cases

Je kunt doelstellingen en ambities vertalen naar concrete waarde door gebruik te maken van value en business cases. Hoe gaan we waarde creëren voor en toevoegen aan de organisatie en hoe ziet de bijbehorende business case er uit? Regelmatig zien we dat de nadruk ligt op de financiële situatie (ofwel business case). Ons advies: probeer breder te kijken en neem ook andere verwachte voordelen mee zoals gezondheid, duurzaamheid en welzijn.

4. Onderzoek de bestaande technieken

Vaak blijkt al veel mogelijk met bestaande technieken. Door direct naar een totaaloplossing te grijpen, blijven voor de hand liggende kansen wellicht onbenut. Focus niet altijd direct op nieuwe systemen en technieken, maar inventariseer of bestaande databronnen en systemen eventueel kunnen bijdragen aan de databehoefte. Vaak kan een facilitair informatie systeem of gebouwbeheersysteem aansluiten bij reeds geplande vervangingen, bijvoorbeeld verlichting. Door gebruik te maken van wat al beschikbaar is, kun je investeringen spreiden.

5. Denk na over een stapsgewijze ontwikkeling

Het antwoord op de vraagstelling ligt niet altijd in één allesomvattende oplossing, maar kan ook gevonden worden in het opzetten van een flexibel en schaalbaar ecosysteem met verschillende (deel)oplossingen. Er zijn veel leveranciers met ieder hun eigen specialisme. Het kan een passende strategie zijn om gebruik te maken van de kracht van de combinatie. Waarbij de organisatie zelf in regie blijft van het centrale onderdeel waar data samenkomen (technische oplossing), opgeslagen en geanalyseerd worden. Dit voorkomt een te grote afhankelijkheid met leveranciers en borgt de flexibiliteit en schaalbaarheid op langere termijn.

En nu verder?

We hebben data, we weten wat we ermee willen, en nu? Sturen op data en realiseren van de vooraf gestelde doelen en ambities gaat niet vanzelf. Van vastgoedportefeuille tot huisvesting tot facilitaire processen; sturen op data kan alleen als je deze ook weet te interpreteren. Staar je dus niet blind op alleen de cijfers, maar blijf jezelf steeds de vraag stellen of het logisch is wat je ziet. Tot slot, gebruik de nieuwe inzichten om je ambities en doelstellingen weer aan te scherpen en blijf door ontwikkelen.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven