16 november 2021: Eenvoudig ontwerpen in een complexe omgeving

16 november 2021: Eenvoudig ontwerpen in een complexe omgeving

Hoe ontwerp je een gebouw in een wereld waarin overheid, gebouweigenaren en gebruikers steeds hogere eisen stellen? Daarover organiseert Smart WorkPlace partner Royal HaskoningDHV op 16 november een webinar.

De wereld verandert snel. Thema’s zoals klimaatverandering, digitalisering en wereldgezondheid spelen hier een grote rol in. Al deze thema’s hebben invloed op de gebouwde omgeving. Niet alleen wettelijk worden er steeds meer eisen gesteld aan gebouwontwerpen, maar ook gebouweigenaren en gebruikers worden zich steeds meer bewust van hun omgeving en stellen hogere eisen aan comfort en duurzaamheid.

In de praktijk zien we vaak dat deze eisen tegenstrijdig zijn. Om aan alle wensen te kunnen voldoen, zijn veel iteraties nodig in het ontwerpproces. De uitdaging is om uit te vinden hoe in te spelen op de complexiteit in projecten en een steeds sneller ontwerpproces?

In plaats van één oplossing, geeft Royal HaskoningDHV 16 november in het webinar ‘Eenvoudig ontwerpen in een complexe omgeving’ inzicht in álle oplossingen die voldoen aan alle eisen. Hoe dit wordt vormgeven laat het webinar zien aan de hand van project Monarch IV (zie openingsfoto). Deze kantoorhuisvesting is samen met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ontworpen. Hoofddoelstellingen voor het RVB zijn een snelle beschikbaarheid en bijdragen aan de milieudoelstellingen van de rijksoverheid. Het webinar is bedoeld voor vastgoedmanagers, gebouwbeheerders, huisvestingsadviseurs en systeemtechnici elektra en werktuigbouw die te maken hebben met complexe vraagstukken voor de gebouwde omgeving.

De sprekers:

  • Fokke van Dijk (RVB): coordinerend architect, die als lead architect betrokken is bij het verder uitontwerpen van verschillende projecten zoals de tijdelijke Rechtbank Amsterdam, het nieuwe hoofdkantoor voor EMA in Amsterdam en het nieuwe Rijkskantoor de Monarch IV.
  • Gijs Joosen (RHDHV): senior architect met een gedegen kennis van parametrisch ontwerpen in complexe ruimtelijke projecten, die graag komt tot integrale, functionele en betekenisvolle ontwerpen.
  • Marc Tavenier (RHDHV): adviseur akoestiek en bouwfysica met expertise op het gebied van parametrisch ontwerpen in relatie tot daglicht, bezonning, energiegebruik, thermisch comfort en akoestiek.’

Inschrijven voor het webinar kan hier.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

dinsdag 16 november 2021permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven