Thuiswerkonderzoek stevig fundament bij implementatie hybride werken

Thuiswerkonderzoek stevig fundament bij implementatie hybride werken

Rond hybride werken zijn nog veel onduidelijkheden. Daarom is het Center for People and Buildings onlangs gestart met het onderzoeksprogramma ‘Werk in Transitie’. Daarbij wordt voortgebouwd op ‘We Werken Thuis’.

In het grootschalig onderzoek ‘We Werken Thuis’ deed het CfPb samen met Aestate, TU Delft en TU Eindhoven onderzoek naar de thuiswerk-ervaringen in Nederland tijdens de coronacrisis in de periode april-december 2020.

Enkele highlights van We Werken Thuis

Productiviteit

Thuiswerken werd door de meeste kenniswerkers als positief ervaren. Sommigen, waaronder voornamelijk jonge en nieuwe medewerkers, hadden het lastig. Het volledige thuiswerken schaadde de productiviteit niet. Wel kwam de sociale cohesie onder druk te staan en werd samenwerken een uitdaging.

Samenwerken

Het zelfstandig kunnen uitvoeren van taken en beslissingen kunnen nemen, droeg bij aan het functioneren en welzijn van kenniswerkers.

Gezondheid

Kenniswerkers ervaarden na verloop van tijd steeds meer mentale gezondheidsklachten.

Werk-privébalans

De volledige thuiswerksituatie kon zowel positief als negatief bijdragen aan de werk-privé balans. Kenniswerkers hadden meer tijd, maar werk en privé vermengden ook meer.

Click hier voor een factsheet met highlights.

Nader onderzoek

Tijdens het grootschalige We Werken Thuis-onderzoek deed het CfPB veel kennis op. De resultaten bieden dan ook volop aanknopingspunten bij de succesvolle implementatie van hybride werken. Deze resultaten moeten wel gezien worden in de context van het volledige thuiswerken. Bij de invoering van hybride werken spelen tal van aanvullende vraagstukken. Daarbij gaat het onder meer om de vraag op welke manier hybride werken kan bijdragen aan de strategische doelstellingen van een organisatie. Ook tal van praktische aspecten – Hoe borg je de verbondenheid tussen medewerkers? Wat is de ideale verhouding thuis-kantoor? Hoe weeg je de soms strijdige belangen van de organisatie en de individuele medewerker? – vragen dringend om nader onderzoek.

Struikelblokken

Met Werk in Transitie gaat het CfPB samen met TU Delft, TU Eindhoven en diverse deelnemende organisaties op zoek naar de antwoorden op deze en andere nijpende vragen. Het onderzoeksprogramma ‘Werk in Transitie’ bestaat uit vier onderdelen: een Kennisplatform, Verdiepend onderzoek, de Monitor ‘Mens, werk & werkomgeving en een serie Kennisdagen. 

Het collectieve onderzoeksprogramma werd op donderdag  21 april gepresenteerd tijdens een interessant symposium. Op 16 juni vindt de eerstvolgende bijeenkomst plaats. Dan gaat het CfPB samen met de bezoekers dieper in op de vraag wat de belangrijkste struikelblokken zijn voor een succesvolle implementatie van hybride werken. Wilt u deelnemen aan het programma Werk in Transitie? Neem dan contact op met CfPB-onderzoeker Bartele Hoekstra

 

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven