Realisatie SDG's volop in ontwikkeling

Realisatie SDG's volop in ontwikkeling

Nederland maakt goede stappen bij de realisatie van de SDG's. Toch is er nog veel te doen. Dat blijkt uit de zesde Nationale SDG-rapportage en de CBS Monitor Brede Welvaart.

Nederland ligt op koers om twee SDG’s in 2030 volledig te behalen: SDG 1 (geen armoede) en SDG 9 (industrie, innovatie & infrastructuur). Ook staat Nederland in de nieuw toegevoegde Leave No One Behind Index hoog; op de zesde plaats (van de 34 Europese landen). Deze index meet (het tegengaan van) ongelijkheid op basis van vier dimensies: armoede, toegang tot publieke diensten, gendergelijkheid en inkomensverdeling. Toch zijn er SDG's die achterblijven in de ontwikkeling en blijft het belangrijk hier met volle overgave aan te werken.

Mooie stappen

Volgens SDG Nederland zijn er enerzijds mooie stappen gemaakt. Zo zet bijvoorbeeld de verduurzaming van de landbouw stevig door, daalde het aantal daklozen voor het eerst sinds een aantal jaar en hebben er positieve ontwikkelingen op het gebied van gendergelijkheid plaatsgevonden (o.a. afnemende beloningsverschillen, stijgende arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen). 

Ook is er steeds meer aandacht voor de zorgen van jongeren. Zorgen over hun toekomst, over klimaatverandering, en hun mentale gezondheid. Mede door deze aandacht en inzet van jongerenorganisaties zijn jongeren erin geslaagd plaats te nemen aan tafel bij een aantal belangrijke besluitvormingsprocessen (o.a. de formatie en de COP26 in Glasgow).

Nauwelijks vooruitgang

Er zijn SDG’s waar nauwelijks vooruitgang in zit. De uitdagingen voor Nederland liggen vooral bij de planeetdoelen en het veiligstellen van brede welvaart voor toekomstige generaties. Een ander pijnpunt is de aanzienlijke negatieve voetafdruk (spillover) van Nederland in het buitenland.

In de strijd tegen de klimaatcrisis ontstaan nieuwe initiatieven en oplossingen, maar klimaatverandering confronteert ons ook met grote nieuwe uitdagingen en tekortkomingen: op het gebied van energie (SDG 7) zien we aan de ene kant dat het vermogen hernieuwbare elektriciteit verder is toegenomen. Maar aan de andere kant dat de CO2-uitstoot, na de daling in 2020, weer is gestegen (SDG 13). Verduurzaming van de landbouw zet door (SDG 2), maar biodiversiteit op land en onder water blijft onder druk staan (SDG’s 14 en 15).

Samenwerken aan toekomstbestendige samenleving

Ondanks de uitdagingen bruist het in Nederland van de energie om de schouders eronder te zetten richting een duurzame en inclusieve toekomst. De bewustwording van het belang van de SDG’s is in de afgelopen zes jaar sterk gegroeid. Met toenemende aandacht voor klimaatverandering, biodiversiteit en de circulaire economie.

Een andere positieve trend is de toenemende samenwerking tussen organisaties die willen bijdragen aan een betere wereld. Het meest in het oog springend is, volgens het Nationale SDG-rapportage, de groei van SDG Nederland als platformorganisatie: het afgelopen jaar steeg het aantal lidorganisaties naar ruim 1200, en iedere maand komen daar nieuwe leden bij. 

Ook de SDG-Allianties breidden hun netwerk uit en versterkten hun samenwerking over verschillende SDG’s heen. Rondom elke SDG is een netwerk van betrokken organisaties opgezet met een Alliantie Coördinator als trekker.

Rapportage en Monitor

De zesde Nationale SDG-Rapportage is gezamenlijk opgesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), mede namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) voor de decentrale overheden, VNO-NCW, Global Compact Netwerk Nederland en MVO Nederland voor het bedrijfsleven en de financiële instellingen, Partos voor het maatschappelijk middenveld, NWO-WOTRO voor de kennisinstellingen, de Nationale Jeugdraad (NJR) voor de jongerenorganisaties en het College voor de Rechten van de Mens.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert jaarlijks een overzicht van de ontwikkelingen bij de welvaartsthema’s ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’. De Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2022 laat zien hoe Nederland presteert op het gebied van de zeventien SDG’s.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven