Hoe kan je relevanter en inclusiever zijn voor alle jongvolwassenen?

Hoe kan je relevanter en inclusiever zijn voor alle jongvolwassenen?

Duurzame Impactmakers hield een derde Round Table over diversiteit en inclusie en vond plaats in het Van Gogh Museum. Hier sprak onder andere Ghyslaine Tromp, Coördinator Beeldbrekers & Outreach bij 'Van Gogh verbindt'.

Bij Van Gogh verbindt staat de vraag centraal ‘Hoe kan het Van Gogh Museum duurzaam relevant en inclusiever worden voor alle jongvolwassenen?’. Daarvoor heeft het museum een uitgebreid programma. Bovendien wordt door het jaar heen gekeken hoe kan worden aangesloten bij thema’s als Internationale Vrouwendag, de Pride, 4 en 5 mei en de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Daarmee sluit het museum aan bij de nieuwe definitie van een museum zoals die onlangs werd vastgesteld door de International Council Of Museums: een museum er niet alleen is voor het beheer en behoud van cultureel erfgoed maar ook voor het sociaal en maatschappelijk debat. Een belangrijke rol binnen Van Gogh verbindt is weggelegd voor de Beeldbrekers, een groep van twaalf jongvolwassen studenten en (young) professionals in de leeftijd van 18 tot 30 jaar die hun expertise inzetten om het museum inclusiever te maken.

De groep is divers in achtergrond en in wat ze in het dagelijks leven doen. De Beeldbrekers spreken veel met medewerkers van het museum en geven ook ongevraagd advies. Daarbij variëren de onderwerpen van meelezen bij vacatureteksten tot met welk merk het museum moet samenwerken en waar de tickets moeten worden gepromoot. Ilias: “Het zijn eigenlijk ambassadeurs van diversiteit en inclusie binnen het museum. Ze zijn ook nodig want op dat gebied zijn we er als museum nog niet. Uiteindelijk willen als beweging van projectgroep naar kernteam diversiteit, inclusie en toegankelijkheid, van een focus op programma’s naar een strategie op vier P’s (programma, publiek, personeel en partner) en van pilots naar een structureel aanbod.” Binnen het Van Gogh Museum is er een groep van dertien collega’s, de verbinders, die meedenken, meedoen en net dat stapje extra zetten op weg naar een inclusief museum. Ghyslaine: “Zij brengen het belang van een inclusief museum extra onder de aandacht bij collega’s. Want ook al zijn we bijna vijf jaar bezig, het gaat nooit zo snel als je hoopt. In 2018 hebben we een nulmeting inclusie gedaan en sindsdien monitoren we het elke anderhalf jaar.”

Ghyslaine licht vervolgens 'Van Gogh verbindt' toe, een project dat in 2017 begon en waarbij zij en Ilias samenwerken met collega’s van afdelingen als HR, Collectie & Onderzoek, Marketing en Educatie. “Voor ons is dat belangrijk want het moet een project van iedereen zijn om inclusiever te zijn en te denken.” Van Gogh verbindt past binnen het inclusiviteitsbeleid van het museum dat zich richt op de diverse groep Amsterdamse jongvolwassenen, bezoekers met een fysieke beperking en de groeiende groep ouderen in ons land.

Lees het volledige Round Table verslag hier

Delen: Twitter LinkedIn Facebook
Ghyslaine  Tromp

Ghyslaine Tromp

Coördinator Beeldbrekers & Outreach, Van Gogh Museum

»

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven