HagaZiekenhuis doet mee als nieuwste alliantiepartner in het ervaringsnetwerk ‘zinnige zorg’

HagaZiekenhuis doet mee als nieuwste alliantiepartner in het ervaringsnetwerk ‘zinnige zorg’

Het HagaZiekenhuis doet mee als alliantiepartner in het netwerk ‘zinnige zorg’. Zorgprofessionals willen de zorg vernieuwen en VGZ vergroot de impact door deze initiatieven landelijk op te schalen.

Met de partners binnen het netwerk zet het HagaZiekenhuis in op betere kwaliteit van zorg, technologie om zorgpersoneel te ontlasten en digitale innovaties.

Meer zelf, meer thuis

"Meer zelf, meer digitaal, meer thuis of dicht bij huis. Dat is de richting van het HagaZiekenhuis", aldus Ronne Mairuhu (foto), voorzitter van het medisch stafbestuur. Mairuhu wijst op de groeiende zorgvraag en dat steeds meer Nederlanders steeds complexere zorg nodig hebben. Tegelijkertijd zijn er te weinig zorgprofessionals om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen.

“Die urgentie voelen we, ook in het HagaZiekenhuis”, zegt Mairuhu. “Met het lef en de creativiteit van onze artsen en verpleegkundigen, maar zeker ook dankzij samenwerking met onze zorgpartners en het gebruik van digitale mogelijkheden, hebben we met ons transitieprogramma de afgelopen jaren al veel bereikt. We blijven ambitieus: we moeten de zorg steeds een beetje slimmer blijven organiseren. Voorbeelden als telemonitoring en teleconsultatie zijn niet alleen efficiënter, maar vooral ook prettiger voor de patiënt. Zelf, digitaal en thuis of dicht bij huis als het kan, in het ziekenhuis als het nodig is. Samen met VGZ gaan we graag op zoek naar nieuwe (digitale) manieren van zorgverlening voor onze patiënten en verwijzers.”

Zinnige zorg

Cas Ceulen, Chief Health Officer bij VGZ, verwelkomt het HagaZiekenhuis: “Het HagaZiekenhuis is een vooruitstrevend ziekenhuis. Het ontwikkelt actief slimme oplossingen op het vlak van zinnige en passende zorg en nemen ook oplossingen van andere ziekenhuizen over. Ook hebben de medisch specialisten een mooie ambitie op het vlak van kunstmatige intelligentie (AI), om zorgprofessionals te ondersteunen en te ontlasten in het zorgproces. Zij bieden echt toegevoegde waarde met hun kennis en expertise.”

Om toekomstbestendige zorg te realiseren, is een passende wijze van financiering van de bedrijfsvoering cruciaal. Zo laten het HagaZiekenhuis en VGZ hun financiële afspraken nu beter aansluiten op de inhoud van zorg. Waar deze afspraken voorheen vaak over een jaartotaal gingen, hebben VGZ en het Haga nu aparte financiële afspraken gemaakt voor vier compartimenten: acute, chronische, oncologische en electieve zorg. Daarnaast is er een aparte afspraak gemaakt voor dure geneesmiddelen. Deze wijze van contractering maakt het mogelijk om de financiële afspraken in lijn te brengen met de inhoudelijke ambitie en uitdagingen voor elk compartiment, stellen VGZ en het HagaZiekenhuis. Een voorbeeld hiervan is dat het HagaZiekenhuis en VGZ afspraken hebben gemaakt over een passende financiering van de acute zorg ter verbetering van zowel de bedrijfsvoering als de samenwerking met ketenpartners.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Meer artikelen van VGZ

Naar het overzicht

Terug naar boven