Meer inzicht in het web van wetten met WetCheck

Meer inzicht in het web van wetten met WetCheck

Elke maand gaan we met een expert van Heijmans dieper in op een onderdeel van assetmanagement. In deze blog gaat Nathalie Kroeze, Compliance Officer, in op hoe je inzicht schept in het doolhof van wetten.

Weten wat er in je gebouw gebeurt en welke assets er zijn, is essentieel voor elke facilitair manager of gebouwbeheerder. Hiermee voeg je waarde toe aan het gebouw, de gebruiker en een gezonde leefomgeving. De afdeling Assetmanagement van Heijmans helpt hierbij. Met data en vakmanschap ondersteunen en adviseren ze klanten door het hele land. Zo zorgen ze voor een gebouw waarin de gebruiker kan blijven doen waarvoor het bedoeld is, en creëren ze toekomstvastwaarde. In deze serie van vijf blogs nemen de experts van Heijmans je mee in concrete voorbeelden hoe je hier op pragmatische wijze invulling aan geeft.

Een wirwar van wetten, maar zo kom je eruit!

Het navigeren door een complex doolhof van wetten is een uitdagende taak. Als eigenaar van een gebouw, vraag je je misschien af of je wel voldoet aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het beheer van gebouwen. Deze wetgeving is uitgebreid en de regels zijn op verschillende plaatsen vastgelegd. Dit kan leiden tot het niet voldoen aan alle vereisten, wat ernstige gevolgen kan hebben. Kortom, naleving van de regels is van groot belang! In dit blog vertel ik je hoe Heijmans met een simpele eigen ontwikkelde applicatie inzicht krijgt in welke mate je compliant bent, en welke maatregelen je moet of kan nemen om dit te bereiken.

Wat doet WetCheck? Om dit proces te vergemakkelijken, is er een applicatie ontwikkeld door Heijmans genaamd “WetCheck”. Door deze applicatie krijg je inzicht in de naleving van wet- en regelgeving. Dit doet de applicatie door het stellen van vragen over verschillende assets om te kunnen bepalen aan welke wet- en regelgeving het gebouw moet voldoen met betrekking tot gebouwgebonden installaties en bouwkundige zaken. Zo is het wettelijk verplichte onderhoud van een verwarmingsinstallaties o.a. afhankelijk van het vermogen. Bij een koelinstallatie kan het type koudemiddel dat wordt gebruikt een verschil in onderhoudsvereisten opleveren. WetCheck maakt deze verschillen inzichtelijk.

Het resultaat van de WetCheck
De uitkomst van de WetCheck bestaat uit maatregelen die een overzicht bieden van het wettelijk kader, de vereiste frequentie van onderhoud en/of keuringen en de noodzakelijke documentatie die als bewijslast beschikbaar moet zijn. Daarnaast worden voorgeschreven certificeringen en normen weergegeven. Hiermee is Heijmans in staat om het onderhoudsprogramma beter af te stemmen op de wettelijke verplichtingen en daarmee aantoonbaar te voldoen. In situaties waar de wet geen specifieke eisen voorschrijft, geldt vaak een zorgplicht. Ook in deze gevallen is de WetCheck een hulpmiddel door het tonen van ‘best practice’ normen. Met deze informatie kan Heijmans in overleg met de gebouweigenaren betere keuzes maken om te voldoen aan wet- en regelgeving. Dit draagt bij aan de toekomstvastwaarde van een gebouw.

Na het doornemen van de maatregelen wordt beoordeelt in hoeverre is voldaan aan de maatregel. WetCheck genereert vervolgens een compliance rapport, waarin in een oogopslag te zien is in hoeverre wordt voldaan aan wet- en regelgeving en waar nog acties nodig zijn. Dit proces maakt het beheren van de naleving van wetten en voorschriften een efficiënte en gestroomlijnde taak.

Beheren van wet- en regelgeving

Een andere uitdaging is het beheren van wijzigingen in wet- en regelgeving en normen. De regelgeving die van invloed is op het onderhoud blijft zich constant ontwikkelen; bestaande wetten kunnen worden aangepast en nieuwe wetgeving, zoals de Gasketelwet, kan worden geïntroduceerd. Dit dynamische proces vereist voortdurende alertheid. De centrale compliance afdeling binnen Heijmans signaleert en beoordeelt samen in een kernteam met specialisten de impact en helpt vervolgens bij het implementeren van deze wijzigingen. Door deze regelgeving te vertalen naar concrete acties, kan er ervoor worden gezorgd dat gebouwen blijven voldoen aan de geldende regelgeving, waardoor naleving geborgd blijft, zelfs bij veranderingen. Met WetCheck wordt naleving van wetten en voorschriften een stuk eenvoudiger!

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven