Datagedreven dienstverlening voor toekomstbestendige werkomgevingen

Datagedreven dienstverlening voor toekomstbestendige werkomgevingen

Gedreven door maatschappelijke, economische en technologische vraagstukken, groeit de uitdaging bij veel organisaties om invulling te geven aan een toekomstbestendige werkomgeving.

Maar hoe stoom je je klaar voor die toekomst, in een snel veranderende wereld? We spreken Rutger Schaap van Sony , Nimway en Melvyn Verzaal van VodafoneZiggo, over de oplossingsrichtingen die zij presenteren op de WorkPlace Xperience 2024.

Het duizelt wat, als Melvyn schetst met hoeveel opgaves organisaties tegelijk schermen. Zo vragen bedrijven zich af hoe ze hun CO2-footprint kunnen verlagen en medewerkers efficiënter laten werken. “Maar ook hoe ze zorgen voor een groter welzijn bij deze werknemers. Hoe ze kunnen besparen en automatiseren. Daarnaast willen ze bezetting en benutting inzichtelijk maken en de Environmental, Social & Governance-doelstellingen (ESG) invullen. Een grote diversiteit aan opgaves.” Voor VodafoneZiggo zijn die uitdagingen herkenbaar, geeft Melvyn aan. “We ondervinden ze zelf ook. We willen zowel voor onze eigen organisatie als voor onze klanten optimaal thema’s als duurzaamheid invullen. Zo illustreren we in ons Integrated Annual Report 2023 ‘Connection in action’ onder meer dat we onze Corporate Social Responsibility-ambities (CSR) integreerden in ‘Progress for Everyone’, onze overkoepelende bedrijfsstrategie. Kortgezegd betekent dit dat we formele ESG-doelen in zakelijke acties verankeren en ons onder andere richten op diverse en inclusieve werkplekken.”

Gebouwen optimaal inzetten

Ook Rutger Schaap van Sony, Nimway herkent de door Melvyn genoemde vraagstukken. Hij merkt op dat Sony op verschillende manieren inzet op duurzaamheid en het creëren van gezonde werkomgevingen: “We formuleerden eerder onze Road to Zero, waarin we ons richten op een wereld waarin we geen negatieve milieu-impact maken. Pijlers zijn onder andere het zoveel mogelijk beperken van klimaatverandering, focus op biodiversiteit en verlengen van levenscycli van producten.” Om die doelstellingen in te vullen speelt de gebouwde omgeving een belangrijke rol. “Door onder andere het welbevinden van medewerkers te weten en te onderkennen, sensoren aan HVAC-systemen te koppelen en gebouwen slimmer te maken, zodat je inzicht krijgt. Want als je weet dat je een gebouw niet optimaal inzet, dan kun je je met die kennis gaan richten op positieve verandering. We willen niet alleen zelf het goede voorbeeld geven, maar ook met klanten en samenwerkingspartners gezamenlijk stappen zetten om toekomstbestendige omgevingen te creëren.”

Krachtenbundeling

Al snel maakt het gesprek met Rutger en Melvyn duidelijk dat de visies van Sony, Nimway en VodafoneZiggo op elkaar aansluiten, op verschillende vlakken. Zoals op duurzaamheid en het inspelen op een snel veranderende vraag naar toekomstbestendige werkplekken en -omgevingen. Een krachtenbundeling was dan ook een logische stap. Eerst illustreert Melvyn de selectie van samenwerkingspartners vanuit VodafoneZiggo: “Om de klantverwachting hoogwaardig in te vullen, werken we samen met partijen op basis van voorgeselecteerde criteria, onafhankelijk gecertificeerd. Denk bijvoorbeeld aan continuïteit. Hier draait het onder andere om financiële gezondheid, tevreden klanten en het naleven van wet- en regelgeving. En aan duurzaamheid, zoals het aantoonbaar maken van je contributie op het vlak van vermindering van koolstofdioxide.” Rutger illustreert: “VodafoneZiggo is voor ons een betrouwbare partner met brede kennis en impact in de zakelijke markt. We bundelen op de WPX onze krachten en laten zien welke mogelijkheden er zijn voor organisaties om zowel nu als in de toekomst in te spelen op trends en ontwikkelingen.”

Co-creatie als overtuiging

Door het rappe tempo waarmee trends als hybride werken en AI over elkaar heen buitelen, is het lastig om een goed overzicht te houden. Zo is er een ‘war for talent’ om waardevolle medewerkers binnen te halen én te houden. En zien organisaties dat na Covid-19 het kantoor op een andere manier wordt gebruikt door medewerkers, met gevolgen voor bezetting en benutting. Daarnaast is er snelle technologische vooruitgang, volgen innovaties elkaar steeds sneller op en verwachten medewerkers dat hun bedrijf hierin investeert. Melvyn: “Op de WPX willen we kennisdelen op verschillende gebieden. Enerzijds willen we inzicht geven in hoe je vooruitgang boekt als organisatie en inspeelt op trends en ontwikkelingen. Dat doen we onder andere door te laten zien welke valkuilen er zijn en welke kansen je kunt verzilveren. Daarnaast komt op onze stand de overtuiging co-creatie aan bod, want we willen van deelnemers horen op welke onderwerpen zij versnelling zoeken. Vervolgens illustreren we tijdens onze presentatie hoe datagedreven dienstverlening een bijdrage levert aan de onderwerpen die nú spelen voor onze klanten. We beantwoorden de vraag hoe je de werkplekken kunt laten werken voor je bedrijf.” Rutger voegt toe: “Ook laten we zien hoe belangrijk het is om met alle belanghebbenden binnen je bedrijf, zoals afdelingen HR, IT en Facilitair, om tafel te gaan in een vroeg stadium van veranderprocessen. Iedereen heeft zijn eigen vraagstukken, maar de kunst is om behoeften bij elkaar te brengen en ze gezamenlijk in te vullen. We delen daarom ook kennis over die integrale gesprekken en de winst die eruit voortvloeit.”

Onderscheidende technologie

Wat opvalt is dat zowel Sony, Nimway als VodafoneZiggo een scala aan tech-oplossingen hebben, maar dit onderwerp in het interview aan de zijlijn staat. Melvyn legt uit waarom: “Technologie is geen doel voor ons, maar een middel. Eerst bepalen we het vraagstuk, dan zoeken we samen naar kwalificatie en kwantificering van oplossingsrichtingen, om vervolgens technologische oplossingen te koppelen en vooruitgang te boeken.” Rutger vult aan: “De inzet van hoogwaardige technologie volgt vanzelf. Dat laten we op verschillende manieren zien.” Zo noemt Rutger als voorbeeld ‘true realtime booking’: je loopt een ruimte in en vanaf dat moment is hij meteen geboekt. “De plattegrond die aangeeft wat de ruimtemogelijkheden zijn verandert dan ook direct. Dit is één voorbeeld van onderscheidende technologie die bijdraagt aan beleving en efficiëntie. We horen graag ervaringen van gelijkgestemden, die aan de slag zijn om de werkplekken en -omgeving van hun organisatie klaar te stomen voor de toekomst. We wisselen graag van gedachten met alle professionals die bijvoorbeeld vanuit workplace management bezig zijn met smart workplaces, maar ook de partijen die zich bezighouden met ontwerpen van de toekomst, zoals architecten.”

Rutger Schaap en Melvyn Verzaal staan op het podium op 16 april van 12:00 tot 12:30 uur, tijdens de WorkPlace Xperience 2024 in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Hier registreer je je voor de WPX.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven