Data versnelt beweging naar gelukkige en gezonde werkomgeving

Data versnelt beweging naar gelukkige en gezonde werkomgeving

Data speelt een doorslaggevende rol om een gelukkige en gezonde werkomgeving te realiseren. In het SWP Magazine vertellen Vodafone en Zens over hun innovatieve samenwerking.

In het SWP Magazine #13 gaan we in gesprek met Karin Mars van VodafoneZiggo en Erik Plasmans van Zens, die details uit de doeken doen over hun partnership.

Visie en cultuur

Werkomgevingen die een grote bijdrage leveren aan plezier en geluk van medewerkers, zijn constant in beweging. Want behoeften veranderen snel en daarom is adaptief vermogen cruciaal. Tegelijkertijd is een duidelijke koers van de bedrijfscultuur van belang, zodat iedereen de waarden van de organisatie onderkent, zich ermee identificeert én anderen erin meeneemt. Mars legt daarom eerst de contouren uit van de visie en cultuur van VodafoneZiggo: “Plezier en vooruitgang met iedere verbinding is ons doel. Onze bedrijfscultuur brengt onze ambities en waarden samen. De manier waarop we dingen doen is doorslaggevend voor ons succes en van grote invloed op het plezier dat we daaraan beleven. Onze waarden sturen onze beslissingen en acties.” Mars benoemt hier de waarden Open Up, Team Up en Step Up. "Ze beschrijven wat voor soort bedrijf we zijn en willen zijn, hoe we onze strategie uitvoeren én hoe we met anderen omgaan. We verankerende waarden in alles wat we doen."

Het uiteindelijk doel is volgens Mars om een cultuur te creëren waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. “We informeren mensen over onze cultuur en bijbehorende waarden en reiken handvatten aan om deze echt te omarmen, en waar nodig aan te passen. Dit doen we, onder andere, met behulp van enthousiaste collega’s binnen The Culture Crew. Deze collega’s, van allerlei afdelingen binnen VodafoneZiggo, delen een passie voor onze cultuur en de manier waarop we dingen doen. Ze organiseren sessies, verzamelen meningen en stimuleren een continue dialoog tussen medewerkers en management.”

Welzijn vergroten

De cultuur en de waarden van VodafoneZiggo komen in veel zaken tot uiting. Zo ook in het beleid voor de manier van werken: Connected Working 2.0. Een hybride werkbeleid waarmee medewerkers in hun teams afspreken hoe en waar ze werken. Mars: vervolgt: “We scheppen verbondenheid met teams en bevorderen vertrouwen.” Ze onderstreept hiermee meteen het belang van de zorg voor geestelijk welzijn: “Ieder kwartaal onderzoeken we hoe met onze mensen gaat, aan de hand van enquêtes. Op die manier krijgen we een goed beeld van wat er speelt in de organisatie en ontvangen we feedback. Omdat we dit op teamniveau doen, is het een veilige omgeving om je uit te spreken.”

Benieuwd naar alle inzichten? Lees het volledige artikel hier.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven