CO2MPAS meet CO2-uitstoot onderwijsvastgoed

CO2MPAS meet CO2-uitstoot onderwijsvastgoed

Hoe houd je met je onderwijsvastgoed koers in het voldoen aan de eisen uit het Klimaatakkoord en de sectorale routekaarten? Daarvoor ontwikkelde Smart WorkPlace partner HEVO het CO2MPAS.

In 2019 heeft HEVO de PO-Raad & VO-Raad en de MBO-Raad & Vereniging van Hogescholen ondersteund bij het opstellen van de sectorale routekaarten waarin de meest effectieve en efficiënte route naar de verduurzaming van het onderwijsvastgoed in beeld gebracht is.

Vanuit de rol als adviseur van de maatschappelijke sector vindt HEVO het van belang dat de CO2-reductie ook op lokaal niveau inzichtelijk gemaakt wordt. Om die reden heeft het bedrijf specifiek voor gebouwen en gebouwportefeuilles in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs een sturingsinstrument ontwikkeld: CO2MPAS.

Vanuit de rol in de doorrekeningen van de sectorale routekaarten beheerst het bedrijf bij uitstek alle kennis, kengetallen, uitgangspunten en vaardigheden om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het bereiken van en koers houden richting de klimaatdoelstellingen.

Na het invullen van de tool door een van de adviseurs ontstaat er een overzichtelijk dashboard met de meest belangrijke inzichten (zoals een tijdlijn met de CO2-uitstoot, investeringskosten en of de klimaatdoelstellingen behaald worden). Daarnaast zijn er mogelijkheden om te filteren op instellings- of stichtingsniveau. Voor de investeringskosten wordt vervolgens de verbinding gemaakt met de HEVO-kostenconfiguratoren.

CO2MPAS meet CO2-uitstoot onderwijsvastgoed

Een van de grote voordelen van het gebruik van deze tool is dat, wanneer blijkt dat de beoogde ingrepen niet voldoende zijn om de vereiste CO2-reducties te behalen, er op eenvoudige wijze scenario’s gemaakt kunnen worden om inzichtelijk te maken welke ingrepen vereist zijn om de afspraken uit het Klimaatakkoord wél te behalen.

Met name dit laatste is in de praktijk vaak onmisbaar voor het creëren van draagvlak voor de beoogde maatregelen, bijvoorbeeld bij het opstellen van een duurzaam Integraal Huisvestingsplan, een SHP of een D-MJOP. Het gebruik maken van CO2MPAS kan dus nadrukkelijk plaatsvinden aan de voorkant van het proces, bij het opstellen van de plannen, maar ook als ‘toetsingsinstrument’ aan de achterzijde van het proces.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven