16 november 2021: Masterclass hoe SDG’s en duurzaamheid in te bedden in je organisatie

16 november 2021: Masterclass hoe SDG’s en duurzaamheid in te bedden in je organisatie

Hoe bed je SDG’s en duurzaamheid in je organisatie in? Daarover verzorgen de Smart WorkPlace experts Babs Mammen en Jack Stuifbergen op 16 november een masterclass bij de Workplace Academy.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor publieke en private organisaties een steeds belangrijkere basisvoorwaarde voor een gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Ten grondslag hieraan liggen de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) die in 2015 door de Verenigde Naties zijn opgesteld voor duurzaamheid, armoede, onderwijs en klimaatcrisis. De bedoeling is dat deze doelen wereldwijd in 2030 zijn gerealiseerd. Met nog 9 jaar te gaan lopen we inmiddels 60 jaar achter in het behalen van deze doelen. De hoogste tijd om in actie te komen!

De meeste organisaties zijn bekend met SDG’s maar hebben problemen om hieraan bij te dragen:

  • Het proces van doel naar concrete maatregel is moeilijk. Waar moet je beginnen?
  • Het creëren van bewustwording, draagvlak en het aanzetten tot actie bij stakeholders blijkt een grote uitdaging.
  • Het ontbreekt aan kennis en ervaring om duurzaamheidsmaatregelen en de impact op de SDG’s te implementeren in de bedrijfsvoering en de voortgang hiervan meetbaar te maken.

Als impact-ondernemers hebben Jack Stuifbergen van Breedweer en Babs Mammen van SUB – Sustainable Boost de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan op het gebied van impact maken op de SDG’s. Zij delen hun kennis en inzichten en de do’s en don’ts bij het succesvol implementeren van duurzame bedrijfsprocessen.

Inschrijven voor deze masterclass doe je hier.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

dinsdag 16 november 2021permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven