EU BIM Handboek in 15 talen beschikbaar

EU BIM Handboek in 15 talen beschikbaar

Het onlangs opgeleverde European Patent Office is met hulp van Bouwwerk Informatie Modelleren ontworpen en gebouwd. Het EU BIM Handboek legt uit wat dat inhoudt.

De bouwsector is van strategisch belang voor de economie, in het bijzonder wat de productie en werkgelegenheid en de totstandbrenging en het onderhoud van de gebouwde omgeving betreft. De productie van de Europese bouwsector bedraagt 1,3 biljoen EUR4 en is daarmee goed voor ongeveer 9 procent van het bbp van de regio.

Besparing van € 130 miljard

Het is echter ook een van de minst gedigitaliseerde sectoren, en de productiviteit in de sector stagneert of daalt zelfs. De jaarlijkse productiviteit van de sector is de afgelopen twintig jaar slechts met 1 procent gestegen. Rapportages stellen dat de te behalen winst bij het digitaliseren van engineering- bouw- en werkprocessen voor gebouwen en infrastructuurprojecten 10 tot 20% kan zijn. Zelfs als we de laagste drempel hanteren, zou een productiviteitstoename in de Europese bouwsector van 10 procent een besparing van € 130 miljard opleveren. Hiertoe moet vanuit Europa geïnvesteerd worden en is een gemeenschappelijke en centraal gestuurde aanpak vereist.

Referentiepunt

Dit handboek dient als centraal referentiepunt voor de invoering van Bouwwerk Informatie Modelleren (BIM) door de Europese publieke sector en moet overheden en publieke opdrachtgevers de nodige kennis verschaffen om leiding te kunnen geven aan de toeleveringsketen. Het is opgesteld door de BIM-Taskgroup van de EU (EUBIMTG),

Digitale wereld

BIM combineert het gebruik van computermodellen in 3D met informatie over onroerende goederen en projecten gedurende de volledige levensduur om de samenwerking, coördinatie en besluitvorming bij de oplevering en exploitatie van publiek vastgoed te verbeteren. BIM voorziet ook in een aantal veranderingen die processen van de analoge naar de digitale wereld kunnen brengen. Deze veranderingen stellen ons in staat om een ongekend volume aan digitale gegevens en informatie te beheren en controleren.

Cases uit Europa

Voor publieke opdrachtgevers en overheden betekent dit dat er meer kan worden gebouwd en onderhouden voor evenveel of minder overheidsgeld. In het handboek is een overzicht van algemene richtlijnen te lezen, gevolgd door aanbevelingen. Daarnaast worden bij deze aanbevelingen cases uit Europa meegegeven. Het is dan ook een handboek dat in de hele EU kan worden gebruikt, zo is de bedoeling. 

Rijkswaterstaat

Bij een van de aanbevelingen - leveranciersonafhankelijke gegevensuitwisseling - wordt Rijkswaterstaat aangehaald. Rijkswaterstaat schrijft namelijk in zijn contracten voor dat gegevens moeten worden uitgewisseld in overeenstemming met de Nederlandse open standaarden. In één norm is het proces voor het uitwisselen van gegevens beschreven. Dat is belangrijk, zo stelt het boek, omdat gegevens efficiënter worden aangeleverd en uitgewisseld, wat tot een betere kwaliteit en lagere kosten leidt. Het creëert ook eerlijke mededingingsvoorwaarden voor alle partijen, zonder bepaalde partijen uit te sluiten, wat bijzonder belangrijk is om mkb-bedrijven aan te laten sluiten.

Lees hier het gehele handboek. 

Bron: EU BIM

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven