Kersverse MVO-manager 2018 Geanne van Arkel opent AEX-beursdag

Kersverse MVO-manager 2018 Geanne van Arkel opent AEX-beursdag

Geanne van Arkel van Interface – Founding Partner van Smart WorkPlace – opende maandag 12 november 2018 de beursdag. SWP spreekt met haar over noodzaak en uitdagingen van een gezonde en circulaire leef- en werkwereld. 

Op donderdag 8 november is Geanne van Arkel, Head of Sustainable Development bij Interface, verkozen tot MVO-manager van het Jaar 2018. Dit gebeurde tijdens het 18de Nationaal Sustainability Congres in ’s-Hertogenbosch, waar Geanne van Arkel de bokaal die bij deze verkiezing hoort aangereikt kreeg van Maurits Groen. 

Als Expert van het kennisplatform Smart WorkPlace wil Geanne graag haar eerste ideeën aan Smart WorkPlace ontvouwen hoe het komende jaar invulling te geven aan deze verkiezing. Een interview over ambities en doelen.

Jouw uitverkiezing plaatst jou in de positie om nadrukkelijk profiel te maken en dan de aandacht te vestigen op bepaalde ontwikkelingen en thema's. Ben je je al bewust van de mogelijkheden van je uitverkiezing? En welke thema's wil je dan onder de aandacht brengen?

“Bewust? Ik ben nog meer beduusd! Maar natuurlijk, zeker ga ik graag de lessen die we van de natuur kunnen leren nog meer onder de aandacht brengen. In mijn pitch gebruikte ik bijvoorbeeld de metafoor van fabrieken als een bos. Stel je eens voor dat het uitgangspunt voor alles wat in de gebouwde omgeving wordt gerealiseerd is dat het moet functioneren als een bos. Natuurlijk gaat het dan om circulair bouwen, maar ook gaat het om bijdragen aan een betere luchtkwaliteit, het absorberen van water, het koelen van de omgeving en het vergroten van de biodiversiteit. Deze biomimicry-aanpak zorgt ervoor dat het leefklimaat in een stad verbetert en dat je als bonus ook nog blijere burgers creëert, want natuurlijk gaat het hier ook om het toepassen van groene gevels en groene daken. En wetenschappelijk is bewezen dat mensen zich beter voelen in een groene omgeving. Deze aanpak kun je door het toepassen van de principes van biophilic design ook vertalen  naar interieurontwerp, want negentig procent van onze tijd zijn we binnen. Wel fijn als dat dan ook een inspirerende en gezonde omgeving is waardoor je je niet alleen lekkerder voelt, maar ook nog creatiever en productiever bent. Architecten kunnen zich laten inspireren door het Inside/Inside platform, waardoor de keuze voor gezonde, circulaire interieurproducten met een lage CO2-voetprint makkelijker wordt gemaakt. Alhoewel op het gebied van de circulaire economie in veel ketens en sectoren al veel gebeurt, vind ik dat er nog te weinig met andere takken van sport wordt samengewerkt. Juist wanneer we de circulaire economie met een zo laag mogelijke CO2-voetprint slim willen vorm geven is samenwerken belangrijk.”

“En het meest belangrijke thema vind ik integraal problemen oplossen. Alleen met een holistische aanpak gaan we de problemen van deze tijd omzetten in kansen. We moeten niet inzoomen, maar uitzoomen en de complexiteit omarmen, want dan wordt juist onze oplossingsvijver groter. Bij Interface hebben we dat geleerd van The Natural Step. Bij elke keuze die je maakt, houd je rekening met de systeemgrenzen van onze aarde. Wij hebben dat pragmatisch vertaald in zeven fronten, die geïnspireerd zijn door hoe de natuur werkt, zonder afval, met gezonde materialen en hernieuwbare energie, in gesloten cirkels, waarbij zoveel mogelijk gebruikt wordt gemaakt van wat lokaal voorhanden is. Front zes is onze focus om iedereen hierbij te betrekken, zowel binnen als buiten ons bedrijf. Front zeven zijn de nieuwe inclusieve circulaire business modellen die op deze manier ontstaan, zoals ons terugname-programma ReEntry. Of Net-Works en NextWave waardoor we een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de plastic problematiek, door biodiversiteitsverlies tegen te gaan door spooknetten in te zamelen en te voorkomen dat plastic überhaupt in de oceaan beland. Visnetten zijn namelijk net als het garen van onze tapijttegels gemaakt van nylon.”

Welke kansen zie je voor Interface om te profiteren van jouw uitverkiezing?

“Nou, als mensen geïnteresseerd zijn in de thema’s die ik onder de aandacht wil brengen, dan kan ik als voorbeeld geven wat Interface op dat gebied doet en daarmee mensen inspireren. En tegelijkertijd ze enthousiast maken over Interface. Zodat als ze toe zijn aan een Positive Space, weten dat de producten en diensten van Interface niet alleen bijdragen aan een inspirerend interieur en een gezond binnenklimaat, maar ook aan een gezondere planeet.”

“Daarnaast wil Interface op een meer positieve manier de kansen die de oplossingen die de opwarming van de aarde kunnen terugdraaien onder de aandacht brengen. Chad Frischmann van Project Drawdown presenteerde op het Nationaal Sustainability Congres 100 oplossingen die kunnen bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Dit project is geïniteerd door Paul Hawken, de man die in de jaren negentig met zijn boek ‘The Ecology of Commerce’ Interface inspireerde om het roer om te gooien. In dit boek beschreef hij dat bedrijven niet alleen de probleemveroorzakers zijn, maar juist ook voor de oplossing kunnen zorgen als ze werken zoals de natuur dat doet. Dat heeft geleid tot onze missie om in 2020 een bedrijf te zijn die een herstellende bijdrage levert aan milieu en maatschappij door te leren van de natuur. De randvoorwaarde is dat we onze negatieve impact willen elimineren en dat doel is grotendeels binnen bereik.”

Regeneratie

“Paul Hawken heeft ons drie jaar geleden uitgedaagd om ook te gaan onderzoeken hoe wij kunnen bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering omdat hij door het Drawdown-onderzoek in zag dat het mogelijk was. Dat heeft ons geïnspireerd om de volgende stap te zetten en zelfs te willen gaan functioneren als de natuur, dus regenererend. Vandaar dat we nu werken met de metaforen van fabrieken als een bos en producten als planten ter inspiratie. En dat heeft al geleid tot een prototype tapijttegel waarin 2 kilogram CO2 wordt opgeslagen door het gebruik van biobased materialen. Uiteraard werkt dat alleen maar in een circulair model, want bij verbranding komt deze CO2 uiteraard vrij. Dankzij dit prototype is er nu een rug op de markt waarin de vijftien procent fossiele olie die nog in onze rug zat vervangen is door een bioplastic. Deze uitdaging leidt tot vernieuwing, alleen kunnen we dat natuurlijk niet, dus we willen iedereen meekrijgen in deze Climate Take Back-aanpak.”

Wat is jouw beeld op de ontwikkelingen bij klimaatdoelstellingen? En wie - politiek of bedrijfsleven - zijn het best in de gelegenheid om hier sturend in te zijn?

“Het radicaal terugbrengen van onze CO2-voetprint is heel goed mogelijk en zelfs een uitstekende investering. De oplossingen van Drawdown laten dat zien en zijn te vinden op www.drawdown.org. Onze fabrieken hebben ten opzichte van ons basisjaar 1996 een 96 procent lagere voetprint en de voetprint van een gemiddelde Interface-tapijttegel ligt daarbij 66 procent lager. We moeten alleen andere keuzes maken – resource-efficiënt én circulair tegelijk – en dus oplossingen combineren. Als je kijkt naar de top tien van de oplossingen die de meeste CO2 besparen, staat het tegengaan van voedselverspilling op nummer drie en op nummer vier een grotendeels plantaardig dieet. Dit is iets waarmee we allemaal aan de slag kunnen, vandaag, jij en ik. Weilanden en bomen combineren, dus niet alleen gras laten groeien, compenseert de methaanuitstoot van melkvee en deze oplossing staat op nummer 9. En investeringen in windenergie en twee op zonnenergie-gebaseerde oplossingen staan respectievelijk op 2, 8 en 10. Het voorkomen dat koelapparatuur en airconditioning lekt staat bovenaan, op nummer 1. Het interessante is dat al deze oplossingen tegelijkertijd diverse Sustainable Development Goals realiseren. Reden te meer dus om ermee aan de slag te gaan. Interessant is bijvoorbeeld dat als je onderwijs voor meisjes (nummer 6) combineert met gezinsplanning met (nummer 7) dat leidt tot de grootste CO2-besparing.”

Holistische aanpak

“Ik denk dat we, bottom-line, soms teveel focussen op energie alleen en dat we ook hier moeten gaan voor de holistische aanpak, zoals Drawdown die voor staat. Er is in Nederland al een organisatie die de partijen die de Drawdown oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan bij elkaar willen brengen, Climate Cleanup. Ik zou het geweldig vinden als we als Nederland laten zien dat we echt radicaal CO2 kunnen reduceren, op zowel wijk, stad, provincie, land, als natuurlijk Europees en wereldniveau.”

“Dus iedereen moet gewoon aan de slag, dat is het de bijzondere, we hoeven op niemand te wachten. Alleen kan de overheid natuurlijk wel zaken versnellen, door bijvoorbeeld de belasting op arbeid te verschuiven naar grondstoffen. En daarnaast denk ik dat de uitdagingen niet apart moeten worden opgelost. Door de klimaatproblematiek, de uitdagingen in de circulaire economie en de Sustainable Development Goals te combineren ontstaan er juist kansen die kosteneffectief zijn. Johan Rockstrom deelde in een TED Talk onlangs vijf beleidsmaatregelen die ervoor zorgen dat we de Sustainable Development Goals kunnen realiseren en binnen de systeemgrenzen van de planeet blijven, dus klimaatontwrichting tegengaan. Focus op hernieuwbare energie, duurzame voedselproductie, nieuwe ontwikkelingsmodellen voor armere landen, reduceer inkomens-ongelijkheid en investeer in onderwijs, gelijkheid, gezondheid en gezinsplanning. Je zou kunnen zeggen dat de Drawdown-oplossingen deze beleidsmaatregelen kunnen realiseren.

Iedereen is MVO-manager

“We moeten elkaar alleen willen helpen en versterken. Ook hier kunnen we leren van de natuur. Ik gebruikte in mijn pitch voor de verkiezing de metafoor van het ondergrondse netwerk van boomwortels en paddestoelen, eigenlijk een schimmel – mycorrhizae genoemd – dat voedsel uitwisselt en ervoor zorgt dat bomen met elkaar communiceren en waar nodig zelfs kunnen helpen met extra voeding. Zo zie ik mijn rol als MVO-manager zowel binnen als buiten Interface. En ik denk dat iedereen een MVO-manager is of in ieder geval zou moeten zijn, want samen kunnen we concreet resultaat boeken en het klimaat - letterlijk en figuurlijk - creëren waar alles en iedereen zich goed voelt en wel bij vaart. Dus denk mee voor het grotere geheel, niet alleen vanuit je eigen belang en sluit je aan bij Climate Cleanup!”

Geanne van Arkel deelt graag de volgende bronnen voor informatie en inspiratie:

https://www.insideinside.nl/
http://www.biomimicrynl.org/
https://blog.interface.com/en-uk/creating-positive-spaces-using-biophilic-design/
http://www.interface.com/EU/nl-NL/campaign/positive-spaces/positive-spaces-article-index-nl_NL
https://thenaturalstep.nl/
http://www.interface.com/EU/nl-NL/campaign/climate-take-back/Climate-Take-Back-nl_NL
https://www.slideshare.net/Interface/lets-start-the-climate-take-back
https://www.drawdown.org/
https://climatecleanup.org/
https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_5_transformational_policies_for_a_prosperous_and_sustainable_world?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://www.dekennisvannu.nl/site/special/Het-machtige-schimmelrijk/80#!/

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven