Plastic Pact NL en Circular Awards tijdens Nationale Conferentie Circulaire Economie

Plastic Pact NL en Circular Awards tijdens Nationale Conferentie Circulaire Economie

Op 21 februari vond in de Fokker Terminal in Den Haag de Nationale Conferentie Circulaire Economie plaats. Hoogtepunten waren de uitreiking van de Circular Awards en de ondertekening van het Plastic Pact NL.

Dit jaar werden twee hoofdprijzen uitgereikt; één voor publieke partijen (de Circular Award Public) en één voor private organisaties (de Circular Award Business).

Circular Award Business

Auping won de Circular Award Business met zijn circulaire matras Revive. De jury was lovend over het feit dat de matras 100 procent circulair is. “Circulaire economie draait nog vaak om het sluiten van kringlopen aan het einde van de levenscyclus van een product. Nog te weinig ziet de jury de volgende stap: producten zó ontwerpen dat ze makkelijk repareerbaar en volledig recyclebaar zijn. Auping heeft precies dat gedaan met zijn 100 procent circulaire matras.” De award werd uitgereikt door staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Circular Award Public

De Circular Award Public ging naar DRIVE, een 66 meter lange fietsbrug die wordt aangelegd over het Van Harinxmakanaal in Ritsumasyl. De brug bestaat voor circa 80 procent uit biocomposiet op basis van vlas en natuurlijk hars, waarbij vlas een bijproduct is uit de vlasolie-industrie. In het project wordt in een bouwteam samengewerkt met aannemers, adviesbureaus en onderzoeksinstituten. De Friese aanpak is breder toepasbaar in het openbare wegennet en daarom niet onopgemerkt gebleven; er is wetenschappelijke en commerciële belangstelling vanuit binnen- en buitenland. Sjoerd Vrieswijk nam namens de provincie Friesland de prijs in ontvangst uit handen van Hein van Stokkom, directeur bijzondere projecten van Waterschap Brabantse Delta.

Negen finalisten

Negen partijen streden tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie om de twee hoofdprijzen: zes voor de Circular Award Business en drie voor de Circular Award Public. In een pitch gingen zij de strijd aan om de Awards in de wacht te slepen. De meest aansprekende pitch werd door zowel het publiek als de jury gekozen.

De negen finalisten waren elk winnaar in een van de categorieën van de Circular Awards. Het betrof:

Winnaars categorieën Circular Award Business

  • Biomassa & Voedsel: de Verspillingsfabriek
  • Bouw: SmartCrusher / Smart Liberator
  • Consumptiegoederen: Auping
  • Kunststoffen: Attero
  • Maakindustrie: PaperWise
  • Wildcard: Naïf / Waternet

Winnaars categorieën Circular Award Public

  • Gemeentes: 250 samenwerkende gemeentes via zeven publieke afvalbedrijven
  • Provincies: DRIVE / Provincie Friesland
  • Waterschappen: Abdij OLV Koningshoeven / Waterschap De Dommel / Biopolus

Plastic Pact NL

Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie ondertekenden vertegenwoordigers van 75 partijen en van het ministerie van Infrastructuur het Plastic Pact NL.

Het Plastic Pact focust op het sluiten van de kringloop van eenmalige plastic producten en verpakkingen (‘fast moving consumer goods’).

Voor het Plastic Pact is onderscheid gemaakt tussen zogenaamde ‘Plastic Toepassende Bedrijven’ en ‘Plastic Producerende Bedrijven’, omdat zij voor het pact verschillende rollen spelen:

Plastic Toepassende Bedrijven zijn bedrijven die plastics toepassen in consumptiegoederen en hun verpakkingen, zoals producenten in de levensmiddelen industrie, supermarktketens, horecaondernemingen, cateraars en festivalorganisatoren. Daarnaast gaat het om verpakkers, logistieke dienstverleners, en producenten die in potentie veel gerecyclede plastics uit afgedankte eenmalige plastic producten en verpakkingen kunnen toepassen.

Plastic Producerende Bedrijven zijn producenten van primaire, biobased en gerecyclede plastic materialen, werkzaam in de chemie, in de (fossiele en biobased) plastics industrie en/of in de afval- en recycling industrie.

In het Plastic Pact NL zijn tussen deze bedrijven onderling en met het ministerie afspraken gemaakt om de milieudruk van plastics te verminderen en de circulariteit te bevorderen. Partijen beogen met het Plastic Pact NL – aanvullend op bestaande regelgeving en anticiperend op de implementatie van EU-regelgeving – versneld maatregelen te nemen om de plastic kringloop te sluiten, met als doel dat in 2025:

1. alle eenmalig te gebruiken plastic producten en verpakkingen die de Plastic Toepassende Bedrijven op de Nederlandse markt brengen, waar mogelijk en zinvol herbruikbaar, maar in ieder geval 100% recycleerbaar zijn;

2. elk van de Plastic Toepassende Bedrijven niet meer dan nodig gebruik maken van plastic materialen door minder gebruik, door hergebruik, en/of door alternatieve duurzamere materialen, resulterend in 20% minder volume plastic (in kg) relatief ten opzichte van het totale volume op de markt gebrachte producten ten opzichte van het gebruik in het basisjaar (2017). Hierdoor zal in ieder geval het totale volume eenmalige plastic producten en verpakkingen van het geheel aan Plastic Toepassende bedrijven dalen;

3. er door de Plastic Producerende Bedrijven voldoende sorteer- en recyclingcapaciteit in Nederland is gecreëerd zodanig dat minimaal 70% van het gewicht van alle eenmalige plastic producten en verpakkingen die in Nederland in de afvalfase belanden, hoogwaardig gerecycled worden;

4. alle eenmalig te gebruiken plastic producten en verpakkingen die Plastic Toepassende Bedrijven op de markt brengen, in 2025 een zo hoog mogelijk percentage gerecyclede plastics (in kg) bevatten, met een gemiddelde per bedrijf van minimaal 35%. Daarnaast zullen zoveel mogelijk duurzaam geproduceerde biobased plastics worden gebruikt om het gebruik van primair fossiele plastics te verminderen.

Van de Nationale Conferentie Circulaire Economie is een digitaal magazine gemaakt. Bekijk het magazine hier.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven