9 september 2019: PIANOo leert organisaties circulair inkopen en aanbesteden

 9 september 2019: PIANOo leert organisaties circulair inkopen en aanbesteden

Hoe pas je circulaire principes toe bij de inkoop- en aanbestedingsprocessen van je organisaties? Dat komt aan de orde bij de Circulair Inkopen Academie, die op 9 september van start gaat.

De Circulair Inkopen Academie (CIA), die voor de vierde maal wordt aangeboden, is een programma van circa acht dagdelen dat deelnemers in negen maanden opleidt om circulaire principes toe te passen op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen. Het programma wordt gefinancierd door PIANOo. PIANOo is het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. Met oog voor rechtmatigheid én doelmatigheid. 

Na afronding van het CIA-programma hebben deelnemers concrete handvatten en eerste ervaringen, waarmee zij zelfstandig verder aan de slag kunnen. Aan eerdere edities van het opleidingsprogramma namen ruim 60 personen van een kleine 30 publieke organisaties deel.

Programma

In de Circulair Inkopen Academie geven circulaire experts uit overheid en markt deelnemers de inzichten en tools die nodig zijn om te starten met circulair inkopen. Het programma behandelt alle fasen van het inkoopproces, van het vormen van een circulaire (inkoop)strategie tot en met het evalueren van het afgesloten circulaire contract. Naast aanbestedingstechnische en juridische aspecten zoals circulair specificeren komen onderwerpen als circulaire verdienmodellen en het verkrijgen van intern draagvlak aan de orde.

Pilottrajecten

Alle deelnemers starten minimaal één circulair pilottraject als onderdeel van het programma, zodat zij de lessen en principes uit de academie ook direct toepassen in hun eigen organisatie. De discussie over de praktijkervaringen uit deze pilottrajecten vormt een belangrijk deel van de bijeenkomsten. 

Doelgroep

Circulair inkopen is een uitdaging voor de hele organisatie. De ervaring leert dat hoe meer disciplines betrokken zijn, hoe succesvoller het project. Daarom wil PIANOo dat per organisatie minimaal twee personen deelnemen, waarvan minimaal één iemand van buiten de inkoopafdeling. Deze persoon is vanuit de inhoud betrokken bij het project – denk aan een betrokken projectleider of duurzaamheidscoördinator.

Datum en locatie

Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten op een maandag (dagdelen). De bijeenkomsten vinden plaats op diverse locaties verspreid door Nederland. De voorlopige data zijn:

 • 9 september 2019
 • 7 oktober 2019
 • 4 november 2019
 • 2 december 2019
 • 27 januari 2020
 • 9 maart 2020
 • 20 april 2020
 • 8 juni 2020

Gratis, niet vrijblijvend

Er zijn geen kosten aan de CIA verbonden; dit opleidingsprogramma wordt angeboden vanuit de klimaatenveloppe voor klimaatneutraal en circulair inkopen. Wel gelden een aantal voorwaarden voor deelname:

 • Twee personen per organisatie (bijvoorbeeld één inkoper en één projectleider/programmamanager/duurzaamheidsadviseur)
 • Deelnemers starten minimaal één circulaire inkooppilot tijdens de opleiding
 • Deelnemers zijn bij elke bijeenkomst aanwezig. Moeten deelnemers om zwaarwegende redenen een bijeenkomst missen, dan wordt, voorafgaand aan de bijeenkomst bezien hoe ze de gemiste bijeenkomst kunnen inhalen. Als deelnemers zonder opgaaf van reden niet aanwezig zijn bij de eerste en/of de tweede bijeenkomst, vervalt hun recht op deelname en gaat hun plek naar een organisatie op de reservelijst.

Na de inschrijving via onderstaand worden deelnemers gebeld voor een korte telefonische intake. Op deze manier hoopt PIANOo alleen echt gemotiveerde deelnemers aan de CIA te verbinden.

Verschil met Green Deal Circulair Inkopen

De academie is een (praktijk)opleiding  waarbij deelnemers aan het eind beschikken over de basiskennis van alle aspecten die komen kijken bij een circulair inkooptraject. Circulair inkopen is echter nog volop in ontwikkeling; uit elk nieuw circulair inkooptraject komen weer nieuwe inzichten en lessen. De Green Deal Circulair Inkopen is hét platform waar publiek en private partijen samenkomen om de verdiepingsslag te maken in circulair inkopen.  In community of practice-bijeenkomsten en de leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen gaan inkopende organisaties nieuwe praktijkervaringen analyseren en opschalen. Deelname aan de Green Deal is hierom een uitstekende aanvulling of vervolg op deelname aan de Circulair Inkoop Academie. Voor deelnemers aan de academie is deelname aan het eerste jaar van de Green Deal gratis.

Meer informatie

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

maandag 9 september 2019permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven