HEVO nieuwe partner van Smart WorkPlace

HEVO nieuwe partner van Smart WorkPlace

Trends en ontwikkelingen in balans brengen binnen concrete opgaves voor opdrachtgevers. Dat ervaart HEVO, de nieuwe partner van Smart WorkPlace, als geweldige kans. Willem Adriaanssen licht toe.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet HEVO voor de werkomgeving van de toekomst?

“HEVO ziet dat het belang van hoogwaardige en duurzame huisvesting in het algemeen en de werkomgeving in het bijzonder steeds hoger gewaardeerd wordt door opdrachtgevers, eindgebruikers en de samenleving. De recente discussies over de problematiek van de kantoortuinen toont dit ook duidelijk aan. Een goed functionerende gebouwde omgeving heeft een enorme waarde voor mensen en organisaties en speelt een bepalende rol in hun levens. De quote van Winston Churchill: ‘We shape our buildings, thereafter they shape us’ spreekt ons dan ook enorm aan. Momenteel zien wij een aantal langjarige trends en ontwikkelingen, waar HEVO actief mee bezig is, zoals:

  • De gezonde, groene en productieve werkomgeving
  • Circulariteit en integrale duurzaamheid, waaronder energieproducerende gebouwen
  • Smart city-building- office- workplace; acteren op basis van data door het verbinden van alle stakeholders
  • Werkomgevingen die echt optimaal afgestemd op de manier van werken van mensen en organisaties, waaronder Agile en Activiteit gerelateerd Werken (AGW) en waarin mensen echt graag verblijven.
  • Multifunctionele gebieden-gebouwen-werkomgevingen, zoals (stedelijke) campussen.
  • Sturen op Total Value of Assets in plaats van Total Cost of Ownership.”

Welke rol kan HEVO daarbij spelen?

“HEVO ervaart het als een geweldige kans om al deze trends en ontwikkelingen in balans te brengen binnen concrete opgaves voor opdrachtgevers. Als strategisch adviseur zit HEVO al in de initiatieffase aan tafel met opdrachtgevers en stakeholders om te verkennen wat de behoeften, visie en randvoorwaarden zijn om de strategische doelstellingen te realiseren. Dit mondt meestal uit in een concrete veranderopgave, huisvestingsconcept, programma van eisen en businesscase. Doordat HEVO ook procesregisseur is, organiseren we zelf het gehele proces voor de realisatie en de implementatie van de huisvestingsplannen, tot en met de verhuizing aan toe. We zitten dus niet alleen de hele tijd aan de knoppen, maar we kunnen zelf de knoppen mee bepalen. We zijn dus grotendeels zelf verantwoordelijk voor het duurzaam bereiken van de geformuleerde doelstellingen van een organisatie.”

Waarom is het belangrijk voor HEVO om in een platform als Smart WorkPlace te participeren?

“HEVO ervaart het platform van Smart WorkPlace als een netwerk van hoogwaardige kennisontwikkeling en kennisdeling op het snijpunt van manieren van werken, technologie en tools om te kunnen werken en huisvesting om in te werken. Een netwerk waarin zowel eindgebruikers en gebouweigenaren, adviseurs en regisseurs als leveranciers en bouwers actief zijn. Die kruisbestuiving is essentieel voor innovatie en ontwikkeling en dat spreekt HEVO dan ook enorm aan in SWP. Geen enkele organisatie kan in haar eentje snel genoeg ontwikkelen en overal de nummer 1 in zijn. Je hebt partners nodig die complementair zijn en waar je inhoudelijke discussies mee kunt voeren over de vraagstukken en opgaves van de toekomst. HEVO verwacht dit in het netwerk van SWP aan te treffen en daarmee zichzelf te blijven ontwikkelen op het gebied van de moderne werkomgeving ten behoeve van topprestaties voor onze klanten.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven