Thuiswerken en vergaderen op afstand ook na coronacrisis in trek

Thuiswerken en vergaderen op afstand ook na coronacrisis in trek

Een kwart van de mensen die meer zijn gaan thuiswerken en een derde van de mensen die vaker op afstand vergaderen, denken dat in de toekomst te blijven doen. Dat blijkt uit onderzoek van het KiM. 

Het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) deed in de week van 30 maart onderzoek onder een representatieve steekproef van bijna 2500 panelleden van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN), een longitudinaal onderzoek. Dit geeft de mogelijkheid het huidige gedrag van respondenten te vergelijken met hun gedrag voor de crisis.

Ongeveer 50% van de werkenden in de studie ervaart dat hun werksituatie veranderd is ten opzichte van de situatie voor corona (zie Figuur 1). In de meeste gevallen zijn de werktijden veranderd (24%). Daarnaast is zo'n 16% minder gaan werken en is zo'n 10% tijdelijk gestopt met werken. Dat laatste geldt overigens vooral voor zzp'ers en mensen met een flexibel contract.

Veel mensen blijven ook na coronacrisis thuiswerken en op afstand vergaderen

Figuur 1: Verandering werksituatie als gevolg van coronacrisis op basis van MPN studie.

Ook heeft het thuiswerken en op afstand vergaderen onder invloed van de coronacrisis een vlucht genomen. Een aanzienlijk deel van de werkende Nederlanders (ca. 40%) maakt nu zelfs bijna al zijn/haar uren op het thuisadres. Voorheen betrof dit slechts 6%. Door de coronacrisis ervaart een grote groep mensen dus voor het eerst hoe het is om thuis te werken.

Die ervaringen met thuiswerken, zo blijkt uit de studie, zijn overwegend positief: een meerderheid gaat het thuiswerken makkelijk af en voelt zich ook thuis voldoende productief (Figuur 2). Ook over het vergaderen op afstand is men redelijk positief gestemd, hoewel veel mensen aangeven dat dit vooral geschikt is voor overleg met directe collega's. Deze positieve ervaringen leiden ertoe dat mensen verwachten ook ná de coronacrisis vaker thuis te werken en op afstand te vergaderen. Dit geldt voor 27% van de thuiswerkers en voor 36% van de mensen die nu op afstand vergaderen.

Veel mensen blijven ook na coronacrisis thuiswerken en op afstand vergaderen

Figuur 2: Ervaring met thuiswerken tijdens de coronacrisis op basis van MPN studie.

Uiteraard blijken er verschillen tussen sectoren. Voor mensen werkzaam binnen de sector Automatisering & ICT is, niet geheel verrassend, de toename in thuiswerken het grootste. Zij zijn hier in vergelijking met andere sectoren ook het meest positief over. Hoewel de sector Onderwijs & Wetenschap ongeveer evenveel vaker is gaan thuiswerken, zijn de ervaringen en toekomstverwachtingen hier juist minder positief.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven