De relatie tussen de werkomgeving en productiviteit

De relatie tussen de werkomgeving en productiviteit

Welke werkomgevingen zijn zo prettig en efficiënt dat ze ervoor zorgen dat mensen productiever zijn? Dat onderzocht Joris van den Berg van Smart WorkPlace partner HEVO samen met de TU Eindhoven.

Mensen zijn productiever als ze prettig en efficiënt kunnen werken. Hiervoor is een goede werkomgeving essentieel. Joris van den Berg, projectleider/adviseur bij HEVO, heeft samen met de Technische Universiteit Eindhoven wetenschappelijk onderzoek gedaan naar welke werkplek- en gebouwaspecten hiervoor zorgen.

In zijn kwantitatieve, exploratieve onderzoek is gekeken naar een zestal kantoorkarakteristieken, namelijk mate van beslotenheid, persoonlijke controle over de werkplek, geluid, ergonomie van de werkplek, temperatuur en licht. Elk van deze aspecten heeft drie mogelijke niveaus en de meest productieve werkplek werd geïdentificeerd voor drie verschillende werkvormen: individueel concentratiewerk, informele interacties en formele interacties.

De resultaten van de analyses laten zien dat geluid, mate van beslotenheid en licht de drie belangrijkste fysieke werkplekaspecten zijn die invloed hebben op de productiviteit. En specifieker, voor de werkvormen individueel concentratiewerk en formele interacties is de meest geprefereerde werkplek gesitueerd in een besloten ruimte met weinig achtergrondgeluid, volledige controle over de werkplek, gespecialiseerd ergonomisch meubilair, prettige lichtcondities en een neutraal temperatuurniveau. Voor de werkvorm informele interacties prefereren kenniswerkers een werkplek in een semi-besloten ruimte met een neutraal geluidsniveau met prettige licht- en temperatuurcondities. Verder suggereren de resultaten dat met name leeftijd een belangrijke invloed heeft op de werkplekvoorkeur en de waarschijnlijkheid dat een bepaalde werkplek gekozen wordt.

In onderstaande figuur is per niveau van elk attribuut de utiliteitswaarde weergegeven. Simpel gezegd betekent een hogere utiliteitswaarde (positief of negatief) een groter effect op de productiviteit.

De relatie tussen de werkomgeving en productiviteit

De relatie tussen de werkomgeving en productiviteit

Eindconclusies

De resultaten van het onderzoek impliceren dat organisaties prioriteit moeten geven aan het lichtniveau van werkplekken, de mate van beslotenheid en geluidsreductie, tijdens het selecteren of renoveren van een kantoorgebouw. In moderne kantoren worden in een toenemende mate werkplekken aangeboden in een open omgeving, met onder andere de gedachte om kosten te besparen. Dit onderzoek toont echter aan dat deze kostenbesparing wellicht teniet wordt gedaan door het productiviteitsverlies van medewerkers in dergelijke ruimten.

Diversiteit aan werkplekken

Een productieve werkomgeving bestaat uit verschillende typen plekken die gebaseerd zijn op de activiteit die er moet plaatsvinden. De flexwerkplekken kunnen op veel verschillende manieren vormgegeven worden en het kantoor krijgt meer de functie van een ontmoetingsplek. Wanneer men nieuwe werkplekken wil inrichten of de manier van werken wil veranderen is het essentieel om vooraf goed duidelijk te krijgen wat de eisen zijn aan het kantoor en het gewenste werkplekconcept en welke werkvormen wenselijk zijn voor de medewerkers. HEVO heeft hiervoor meerdere concepten ontwikkeld zoals Office2Stay en Office2Flow.

De ideale werkplek ziet er voor iedereen anders uit!

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven