Grootschalig onderzoek naar behoefte aan mobiliteit

Grootschalig onderzoek naar behoefte aan mobiliteit

Wat beweegt de zakelijke rijder? Dat onderzoekt Smart WorkPlace partner Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) voor de achtste keer in 2020.

Het onderzoek ‘Wat beweegt de zakelijke rijder?’ wordt jaarlijks onder VZR-leden uitgevoerd. In dit zeer uitgebreide onderzoek komen uiteenlopende onderwerpen aan de orde, zoals:

 • De persoonlijke kenmerken van de zakelijke rijder.
 • De huidige en volgende zakenauto.
 • De aangeboden zakelijke mobiliteit door de werkgever.
 • De huidige en de te verwachten toekomstige (mobiliteits-)situatie.
 • Hoe kijkt de zakelijke rijder aan tegen: privacy, mobiliteitsbudgetten, alternatieve mobiliteitsvormen etc.

Het VZR-onderzoek wordt altijd in samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau uitgevoerd. Samen met VZR-bedrijfsleden wordt de onderzoeksrichting en de onderzoeksvragen bepaald. Door middel van tussentijdse meetings wordt bepaald welke antwoorden gecrossed worden om zo te komen tot interessante en waardevolle informatie. Alle resultaten en deelconclusies van het rapport worden gedeeld met deelnemers van het onderzoeksplatform. 

Uitkomsten 2019

In 2019 vroeg VZR zakelijke rijders gevraagd wat hun ervaringen zijn met elektrisch rijden én het laden. Daar kwamen onderstaande goede en minder goede ervaringen vanuit naar voren.

Ervaringen met de range/actieradius van een EV

Kijkend naar de range/actieradius van een elektrische auto, dan zijn dit de meest positieve en minst positieve ervaringen. De meest positieve ervaringen staan bovenaan.

 • De actieradius kan ik goed inschatten (95% positief)
 • Ik heb voldoende range voor dagelijks gebruik (87% positief)
 • Ik ben vaker bezorgd om de range t.o.v. brandstofauto (63% positief)
 • Tijdens de rit heb ik last van range anxiety* (29% positief)
 • Soms zie ik af van de rit, omdat ik denk de eindbestemming te halen (14% positief)

Ervaringen met het laden van een (PH)EV

 • Het is routine geworden om altijd bij te laden (93% positief)
 • Ik kan altijd makkelijk laadpunten vinden (84% positief)
 • Thuis heb ik altijd de mogelijkheid om te laden (82% positief)
 • Op het werk heb ik altijd de mogelijkheid om te laden (76% positief)
 • Ik maak gebruik van snelladers (50% positief)
 • Ik vind het moeilijk om dagelijkse routine te maken van het laden (11% positief)
Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven