Smart Buildings en Smart Offices: noodzaak of hype - Epiloog

Smart Buildings en Smart Offices: noodzaak of hype - Epiloog

Vier experts spraken de afgelopen weken over de mogelijkheden, voordelen, risico’s en verwachtingen van een smart building en een smart office. Aan het eind de mening van Smart WorkPlace partner HEVO.

Willem Adriaanssen is partner bij HEVO en expert bij Smart WorkPlace: “Smart building, smart office en smart workplace is een ontwikkelingsterrein, waarbij er steeds meer aanbieders zijn met vaak een beperkt dienstenpakket. Het is niet zozeer de vraag of je aanhaakt op de smart technologie-ontwikkelingen, maar vooral in welke mate, met welk doel en met welke middelen. Zo ligt het vraagstuk voor een compleet nieuw kantoorgebouw totaal anders als voor een werkomgeving in een bestaand gebouw met een slecht binnenklimaat en een hoog ziekteverzuim.

Duidelijk is dat gezonde en effectieve werkomgevingen vereisen dat er meetgegevens zijn en dat er interactie is met de diverse gebruikers. Of dat nu gaat om de eindgebruiker die een vrije werkplek nodig heeft, of een facilitair manager die inzicht nodig heeft in de bezettingsgraad en het binnenklimaat. Die data moeten gemakkelijk inzichtelijk zijn om keuzes te kunnen maken. Dit is vanwege de coronacrisis alleen maar urgenter geworden.

De keuze voor het toepassen van intelligente systemen is echter nog geen sinecure. Je wilt geen kostbare ‘gadgets’ toepassen die amper gebruikt worden en snel niet meer functioneren. Een integrale beoordeling van de beschikbare systemen, investeringsen exploitatiekosten, directe en indirecte opbrengsten, complexiteit, gebruiksgemak en bedrijfszekerheid is essentieel. Balans is het toverwoord. De basisvraag is; wat is echt je doel en welke middelen heb je daar als organisatie voor nodig en voor over?”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven