DigiTable '100% huurder na corona' (4/4)

DigiTable '100% huurder na corona' (4/4)

Wat gaat de impact zijn van corona op de het kantoor van de toekomst? Daarover organiseerden Smart WorkPlace en Solved de DigiTable ‘100% huurder na corona’. In dit artikel aandacht voor de vierde stelling.

Stelling 4. De binding met en behoud van de cultuur van de organisatie is belangrijker dan persoonlijke vrijheid.

Ook hier brandt Le Noble (zie openingsfoto) meteen los: “Het belang van persoonlijke vrijheid is de afgelopen periode zo duidelijk geworden voor organisaties dat de effort die ze erin moeten stoppen om medewerkers te behouden vele malen groter moet worden. De afgelopen periode heeft namelijk geleerd hoe belangrijk het geven van een goede opleiding aan je kinderen is en hoe belangrijk gezondheid is – van jezelf en van je naasten. En daarmee is het belang van hebben van keuzevrijheid en persoonlijke keuzes aangetoond. Want mensen zijn niet alleen bezig met werk. Ze evalueren opnieuw hun werksituatie: past mijn huidige manier van werken bij mijn persoonlijke normen en waarden over mijn levenssituatie en die van mijn gezin?” Le Noble haalt daarbij nog een aspect aan: “Medewerkers zijn bijvoorbeeld ook bezig met aan werk gerelateerde zaken zoals reisafstand en reisduur.” Het brengt Van Rijn tot een kritische tegenwerping: “In hoeverre is die reisafstand relevant als de afgelopen periode heeft aangetoond dat je prima op afstand kunt werken?”

Siegers kiest een andere benadering: “Ik hoop dat je als organisatie veel meer gaat kijken naar die persoonlijke vrijheid en naar de individuen als onderdeel van de bedrijfscultuur. En dat je het kantoor gaat zien als plek om die vrijheid te creëren. Idealiter zouden eigenlijk cultuur en persoonlijke vrijheid hand in hand moeten gaan.”

De Haan waarschuwt ervoor om de discussie niet te ‘romantisch’ te zien. “Er zijn namelijk genoeg bedrijven die geen ‘sexy’ cultuur hebben en medewerkers die geen behoefte hebben aan een ‘spannende’ baan, omdat ze die spanning ergens anders in vinden. Tegelijkertijd vind ik wel dat je als bedrijf moet nastreven je cultuur en identiteit uit te drukken en te benutten. Want het is ook een middel in de war on talent.”

“Het belang van persoonlijke vrijheid is de afgelopen periode zo duidelijk geworden voor organisaties dat de effort die ze erin moeten stoppen om medewerkers te behouden vele malen groter moet worden." – Vincent le Noble

Versnelde transitie

Wanneer Van Rijn ‘high over’ kijkt naar wat er nu gaande is bij organisaties ziet hij een verschuiving: “Ik denk dat we nu versneld de transitie gaan doormaken van een korte termijn redenatie met winstgevendheid per week of maand als maatstaf naar winstgevendheid in bredere zin en op langere termijn. En ik verwacht dat duurzame businessmodellen wel eens een grote vlucht kunnen gaan nemen. Ik zou het een mooie ‘prijs’ vinden aan het eind van deze onzekere periode als we straks er vertrouwen in hebben dat we in een minder gehaast tempo nog altijd een fijn leven kunnen hebben en toch tegelijkertijd een goede winstgevendheid kunnen bereiken.” De Haan ziet corona daarbij vooral als accelerator: “De verandering van meer duurzaam, meer persoonlijke vrijheid, meer ontwikkeling en meer bewustere keuzes was al gaande. En die transitie heeft ook al stadia doorgemaakt. Van ‘geitenwollensokken’ in de jaren ’70 en ‘hip’ enkele decennia later tot ‘algemeen aanvaard’ nu.”

Siegers ziet in dat minder gehaaste tempo nog een voordeel: “Het is goed om zo nu en dan rust te hebben, want vaak ontstaan dan ook de goede ideeën.” Daarop vult Le Noble aan: “Daarom is het ook cruciaal om – ook of juist in deze tijd – met elkaar in dialoog te blijven over wat ons bindt en boeit zodat we goed kunnen inschatten wat we kunnen doen.” Van Rijn komt met een oproep: “Laten we nu het momentum bij de kladden pakken en een aantal structurele zaken beter doen dan we voorheen deden. We hebben nu een adempauze gehad en kunnen reflecteren. Laten we nu de grote sprong voorwaarts maken!” De Haan haakt daarop in: “Ik hoop dat de afgelopen maanden ook de werkgevers heeft wakker geschud. Die waren voorheen vooral bezig met de schaarste op de arbeidsmarkt en de ‘war on talent’. Ik hoop dat ze zich nu beseffen dat dat niet voldoende is en dat zemoeten laten zien dat ze echt geïnteresseerd zijn in hun medewerkers. Dat ze weten wat er speelt, dat ze contact met hun medewerkers onderhouden en dat ze duidelijk positie kiezen in de debatten die nu gaande zijn. Zodat medewerkers zich nog meer bewust gaan worden, waarom ze verbonden willen zijn aan een organisatie. Daarbij ben ik ervan overtuigd dat ‘de bedrijven met een dekentje’ het niet gaan redden. Hoe moeilijk het ook is, juist nu moet je je creativiteit laten zien. Want er moet iets gebeuren nu.” Siegers is het eens met De Haan dat bedrijven zich meer moeten profileren: “Een bedrijf moet zich beseffen wie ze zijn en voor welke kernwaarden ze staan. Want uiteindelijk wil je talenten aantrekken die zich in die waarden kunnen vinden.”

De deelnemers

Paul van Rijn is workplace consultant bij de gemeente Utrecht.

Saskia Siegers is manager office services bij ViacomCBS Benelux.

Silvia de Haan is workplace consultant bij Solved.

Vincent le Noble is oprichter en CEO bij Measuremen.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven