Thuiswerken en de invloed op de mobiliteit

Thuiswerken en de invloed op de mobiliteit

Dit jaar is thuiswerken onderdeel geworden van ‘het nieuwe normaal’. Smart WorkPlace partner Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) zette op een rij welke invloed dit heeft op de mobiliteit.

Reiskosten

Als een werknemer minder woon-werkkilometers maakt, ontvangt hij ook minder reiskostenvergoeding. Uit eigen VZR-onderzoek blijkt dat 25% van alle medewerkers nog steeds dezelfde reiskostenvergoeding ontvangt.

Vaak wordt de reiskostenvergoeding door de werkgever doorbetaald, omdat er nog geen duidelijkheid is over het definitief thuiswerken. 7% van de ondervraagden geeft echter wel aan dat de reiskostenvergoeding geheel of gedeeltelijk stopgezet is en omgezet is naar een thuiswerkvergoeding.

FNV geeft daarnaast aan dat thuiswerken niet kosteloos is en pleit daarom voor een vergoeding van € 2,- per thuiswerkdag. Daarop reageert werkgeversvereniging AWVN dat deze thuiswerkvergoeding weggestreept kan worden tegen het wegvallen van de reistijd.  “Gemiddeld scheelt het werknemers een uur reistijd als ze thuiswerken”, aldus een woordvoerder van de AWVN.

Werkgever blijft verantwoordelijk

Ondanks dat je thuiswerkt blijft een werkgever verantwoordelijk voor goede en juiste arbeidsomstandigheden. In de wet is dat vastgelegd als zorgplicht. De wijze waarop de werkgever hier invulling aan geeft dient wel redelijk te zijn. Een werknemer moet veilig en gezond zijn werk kunnen uitoefenen. Je dient dit als werknemer proactief te overleggen met je werkgever.

1,5 dag thuis scheelt 3 miljard reiskilometers

Sommige beroepen kunnen niet of moeilijk thuis uitgevoerd worden en daarvoor is men toch onderweg. Op de Nederlandse wegen kan er tegenwoordig wel beter doorgereden worden. Vanwege het vele thuiswerken worden er minder reiskilometers gemaakt. Onderzoeksbureau CE Delft heeft becijferd dat als 12% van de werknemers anderhalve dag thuiswerkt, er jaarlijks 3 miljard kilometers minder gereden worden. Dit sluit aan bij onze eigen voorspelling dat het aantal zakelijke kilometers met 20% zal dalen.

Als er jaarlijks 3 miljard kilometers minder gereden worden heeft dat niet alleen een positief effect op de verkeersdoorstroming, maar ook op het milieu. 3 miljard minder kilometers staat namelijk gelijk aan 353.600 ton minder CO2 uitstoot.

Minder openbaar vervoer = drukkere wegen

Uit het onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat 28% van alle Nederlanders nu verwacht minder gebruik te maken van het openbaar vervoer. Om toch te kunnen reizen én gemakkelijk 1,5 meter afstand te houden wordt de auto vaker ingezet. De private leaseauto en de verkoop van occasions profiteren van deze ontwikkeling.

Straks wel of geen leaseauto?

Vanaf 2020 nam de populariteit van alternatieve vervoersmiddelen zoals e-bikes toe. Datzelfde geldt voor een mobiliteitsbudget. Een mobiliteitsbudget kan óók (gedeeltelijk) gebruikt worden voor bijvoorbeeld een private leaseauto.

Verdere flexibiliteit wordt gevonden in de vorm van shortlease. Dit zijn leasecontracten met een duur van één maand tot twee jaar. Voor de werkgever biedt dit als voordeel, dat men niet lang vastzit aan een leasecontract.

Een leaseauto van een werknemer afnemen kan niet zonder consequenties. Een leaseauto is een verworven recht of hoort bij je functie en het is onderdeel van je arbeidsvoorwaarden. Volgens de rechter mogen lease-/autoregelingen niet eenzijdig gewijzigd worden. Dit mag enkel bij zwaarwegende gevallen. Indien jouw auto onterecht afgenomen wordt, zonder compensatie, dan kun je contact opnemen met VZR.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven