Innovatieve training op basis van Blockchain toegepast op afvalbeheer

Innovatieve training op basis van Blockchain toegepast op afvalbeheer

Hoe kunnen de voordelen van de Blockchain-technologie worden ingezet binnen het gemeentelijk afvalbeheer? Daarvoor zijn vijf onderzoeksorganisaties het BlockWASTE-project gestart. Een ervan is de Saxion UAS.

Het BlockWASTE-project zal zich richten op het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving over afvalbeheer door middel van Blockchain. De deelnemende partijen willen door educatieve training de juiste verwerking ervan bevorderen, zodat de verzamelde gegevens worden gedeeld in een veilige omgeving, waar geen ruimte is voor onzekerheid en wantrouwen tussen alle betrokken partijen.

De doelstellingen van het BlockWASTE-project zijn:

-        Onderzoek naar vast afval dat in steden wordt geproduceerd en hoe het wordt beheerd, zodat:

  • het kan worden gebruikt om een informatiebasis van goede praktijken te creëren,
  • het afval opnieuw in de waardeketen terugkomt voor het promoten van het idee van Intelligente Cirkelsteden.

-        Het identificeren van de voordelen van de Blockchain-technologie binnen het gemeentelijk afvalbeheerproces.

-        Het creëren van een studieplan dat de opleiding van docenten, onderzoekers en professionals van de organisaties en bedrijven van de sector op het gebied van afvalbeheer en circulaire economie mogelijk maakt met Blockchain.

-        Een interactief instrument ontwikkelen op basis van de Blockchain, dat het mogelijk zal maken om in de praktijk te brengen hoe de gegevens die worden verkregen uit het stedelijk afval worden beheerd. Met andere woorden: het visualiseren van de manier waarop de gegevens in de Blockchain worden geïmplementeerd en het kunnen evalueren van verschillende vormen van beheer.

Toelichting op het project

De Blockchain is een nieuwe tak van studie die nog niet op grote schaal in de curricula is geïmplementeerd. Daarom zal BlockWASTE als basis dienen voor het begin van de opleiding in de Blockchain, waarbij de toepasbaarheid ervan in de circulaire economie wordt gedemonstreerd door de toepassing ervan in het beheer van vast afval.

In de afgelopen decennia zijn we getuige geweest van een zeer snelle groei van de vraag naar grondstoffen, allemaal als gevolg van de industrialisatieprocessen in de opkomende economieën en een aanhoudend hoog gebruik van de middelen in de ontwikkelde landen. Meer specifiek is de hoeveelheid grondstoffen die wereldwijd wordt gewonnen, geoogst en geconsumeerd met 60 procent gestegen sinds 1980.

Volgens de Verenigde Naties zal de wereldbevolking groeien tot 8,6 miljard mensen in 2030 (7,6 nu). Naast de bevolkingstoename zal het economische ontwikkelingsproces in de opkomende landen een toename van de bevolking van de middenklasse van 3 miljard mensen genereren, wat zal leiden tot een buitensporige toename van de consumptie van grondstoffen, materialen en afvalproductie. Om deze redenen zal de koppeling van de economische ontwikkeling aan het verbruik van grondstoffen, de basis van de lineaire economie, een niet-duurzaam model voor de economie, de maatschappij en het milieu vormen.

Gemeentelijk afval maakt ongeveer 7 tot 10 procent uit van de totale hoeveelheid afval die in de Europese Unie wordt geproduceerd. Geschat wordt dat het wereldwijde verbruik van materialen zoals biomassa, fossiele brandstoffen, metalen en mineralen in de komende 40 jaar zal verdubbelen en dat de jaarlijkse afvalproductie tegen 2050 met 70 procent zal toenemen. Deze afvalstroom behoort echter tot de meest complexe om te beheren. De vorm van het beheer ervan geeft over het algemeen een goede indicatie van de kwaliteit van het totale afvalbeheersysteem van een land. Een goed beheer vereist transparantie en de betrouwbaarheid van de informatie die de betrokken verwerken. Tegen deze achtergrond lijkt het concept van de circulaire economie een belangrijke kans om het productie- en consumptiemodel te veranderen dat sinds de vorige industriële revolutie gemeengoed is geworden.

Blockchain toegelicht

Een Blockchain is een database die is verdeeld over verschillende deelnemers (computerservers), cryptografisch beschermd en georganiseerd in blokken van transacties, mathematisch gerelateerd aan elkaar. Kortom, een decentrale database die niet gewijzigd kan worden. Het concept van onveranderlijkheid waar de belangrijkste sleutel van een keten van blokken verblijft stelt alle deelnemers in staat om te vertrouwen op de informatie die binnen de database wordt verzameld, om erop te vertrouwen dat dezelfde database niet kan worden gewijzigd en om te voorkomen dat de informatie niet wordt vervalst.

De Blockchain is ontstaan om een elektronisch betaalsysteem te ondersteunen en te laten werken, maar tegenwoordig kan elke sector voordelen vinden als het deze technologie op de juiste manier toepast, zoals de verzekeringssector, de gezondheidszorg, het vervoer en de logistiek, de industrie (afvalbeheer, productkwaliteit, procescontrole, enz.) en vele andere. Dit omdat het hen kan helpen om het beheer van het bedrijf te verbeteren en ook om nieuwe bedrijfsmodellen te ontdekken en te exploiteren.

Vandaag de dag investeren de grote economische machten van de wereld in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op basis van Blockchain-technologie. Een voorbeeld hiervan is dat China en de VS bij bedrijven aandringen om gebruik te maken van de mogelijkheden die deze technologie biedt. Een ander voorbeeld is de manier waarop de Europese Commissie van plan is om ongeveer 340 miljoen euro toe te wijzen voor projecten die tegen het eind van 2020 gebruik maken van Blockchain. Daarbij gaat het met name om projecten die de doelstellingen van de circulaire economie beogen te bereiken.

Partners van BlockWASTE

-        Saxion University of Applied Sciences, Research Group Blockchain, The Netherlands

-        National Technical University of Athens (NTUA), Greece

-        Association Empresarial de Investigation Centre Technologico Del Marmol Y La Piedra, Spain

-        Tallina Techikaulikool, Estonia

-        Fachhochschule Bielefeld, Germany

Bron foto: https://www.crypto-insiders.nl/nieuws/amerikaanse-bedrijven-gaan-oceaanplastic-azie-bestrijden-met-behulp-van-blockchain-technologie/

Auteur: Jan Veuger, lector Blockchain Saxion UAS.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook
Jan  Veuger

Jan Veuger

Lector Blockchain & Leading Lector Saxion Blockchain Institute, Saxion University of Applied Sciences

»

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven